Vyhodnocení akce „Milostivé léto“ by mohlo ukázat cestu jak dál s oddlužením

21.01.2022 Insolvence Placené

Hovoříme se zakladatelkou analytické společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou

V POSLEDNÍM LOŇSKÉM ČÍSLE KONKURSNÍCH NOVIN VYŠEL ČLÁNEK NAZVANÝ „TŘI MÝTY, KTERÉ STVOŘILY OBRAZ TYPICKÉHO ČESKÉHO DLUŽNÍKA“. V ROZHOVORU POPISOVALA ZAKLADATELKA ANALYTICKÉ SPOLEČNOSTI INSOLCENTRUM JUDR. JARMILA VESELÁ OKOLNOSTI, KTERÉ VEDLY VEŘEJNOST K MYLNÉMU NÁZORU NA SOUČASNÉHO ČESKÉHO DLUŽNÍKA. PODLE JEJÍHO SOUDU JSOU JAK ŠIROKÁ VEŘEJNOST, TAK MNOHDY I LIDÉ Z FINANČNÍ BRANŽE OVLIVNĚNI MEDIÁLNÍM OBRAZEM DLUŽNÍKA. PRODEJNOST MÉDIÍ SE ODVÍJÍ OD EMOCIONÁLNÍHO ZÁSAHU KONZUMENTA, A PROTO REDAKTOŘI VELMI ČASTO VOLÍ „DRAMATICKÝ“ PŘÍBĚH ZOBRAZOVANÝ SCHÉMATICKOU STÁLE SE OPAKUJÍCÍ POSTAVOU DLUŽNÍKA, NEJČASTĚJI MATKY PEČUJÍCÍ O OHROŽENÉ DĚTI. PROTO JSME SE JUDR. VESELÉ ZEPTALI:

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies