Reklama

Vyděrači zneužívají insolvenční řízení, tvrdí protimafiánská policie

Vyděrači loni využívali, či spíše zneužívali  k vymáhání fiktivních závazků od podnikatelů institut insolvenčních řízení. Tvrdí to ve své výroční zprávě o činnosti českých, moravských a slezských zločineckých struktur Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze – Zbraslavi. Zmiňuje také další formy organizovaného zločinu hospodářského typu, jako jsou například ovlivňování veřejných zakázek, ekologickou kriminalitu a s ní spojené oblíbené krácení daní.

Pražská centrála NCOZ ve své pravidelné každoroční zprávě konstatovala, že i loni pokračoval trend ústupu od použití násilí k páchání trestné činnosti, zejména vražd či únosů. Naproti tomu policie zaznamenala různé formy vydírání mezi podnikateli, které spočívalo ve vytváření fiktivních závazků a jejich následném vymáhání. „Pohrůžkou není primárně násilí, ale použití zákonných prostředků – zejména insolvenčního řízení,“ uvedla ve své zprávě NCOZ. „Cílem je přimět vydíraného k zaplacení fiktivního či padělaného závazku (falešné směnky, falešné rozhodčí nálezy apod.) bez použití tohoto zákonného nástroje. Násilím (např. pohrůžkou těžké újmy) je oběti vyhrožováno v případě, že se navrženému insolvenčnímu řízení úspěšně brání a odmítá fiktivní závazek dobrovolně uhradit,“ popsali protimafiánští policisté hlavní metody boje zločinců na poli investičním.

Za aktuální a zároveň i dlouhodobý trend NCOZ rovněž označila získávání kontroly nad veřejnými finančními toky prostřednictvím zneužívání dotací, ovlivňování veřejných zakázek a korupčních průniků. „Byly zjištěny snahy českých zločineckých struktur o získání osobních kontaktů na osoby mající vliv na fungování zájmových veřejných institucí,“ zmínila centrála NCOZ.

Ohledně trestné činnosti související s penězi a platebními kartami NCOZ uvedla, že pokračoval strmý pokles tzv. skimmingu, tedy padělání platebních karet prostřednictvím údajů získaných umístěním speciálního čtecího zařízení na bankomaty, za kterým stojí lepší technologické zabezpečením bankomatů i karet. Loni tak policisté zaznamenali pouze jeden skimmingový útok.

K nejvíce skrytým oblastem organizované trestné činnosti podle NCOZ dlouhodobě patří ekologická kriminalita a s ní úzce spojená problematika trestné činnosti krácení daní. „Je velmi obtížné až nemožné ji páchat ve větším měřítku bez vytvoření kriminální organizace či struktury. Vzhledem ke specifikům České republiky, kde stále existují tzv. staré ekologické zátěže, k jejichž likvidaci se zavázal stát, aby v 90. letech 20. století urychlil ekonomickou transformaci země, je pravděpodobné, že organizovaná ekologická kriminalita je dlouhodobě propojena i s trestnou činností při získávání veřejných zakázek,“ zdůraznila NCOZ.

Druhý nejutajovanější způsob trestné činnosti bylo a je vysoce nebezpečné padělání národních měn. Tedy nejen naší, ale i zahraničních. Padělatelství má u nás dlouhodobou tradici, i ve známém depotu z období středověku byla v Koněpruských jeskyních objevena penězokazecká dílna. V loňském roce ale vzrostl počet padělků kovových mincí, a to jak české dvacetikoruny, tak eur. To dříve nebývalo tak běžné. Navíc experti ohodnotili kvalitu padělků českých dvacetikorun stupněm 2, tedy jako velmi nebezpečnou. NCOZ také řešila nárůst plateb takzvanými filmovými penězi, které jsou volně dostupné v různých obchodech a tržnicích a jejichž držení není podle výkladového stanoviska Nejvyššího soudu trestné.

Kriminalisté NCOZ rovněž navrhli obžalovat jednu osobu pro neoprávněnou těžbu bitcoinů. Podle našich závěrů si obviněný muž v roce 2021, ve veřejně přístupném prostoru prodejen elektroniky (showroomech), vybral počítače s vyšším výpočetním výkonem procesorů a zejména grafických karet. Do nich pak měl neoprávněně a v některých případech i opakovaně nainstalovat speciální software určený k těžbě virtuální měny bitcoin. Tento software měl následně sledovat a kontrolovat funkčnost programu vzdáleně přes webové stránky. Muž je stíhán pro trestný čin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Svým jednáním měl obchodní společnosti, která vlastní napadené počítače, způsobit škodu ve výši cca 70 tisíc Kč.

Autor: Petr Blahuš (red)

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies