Reklama

Vládní novela insolvenčního zákona: Možné zkrácení doby oddlužení na tři roky

31.08.2023

InsolvenceZdarma

Doba oddlužení, která dosud činila pět let, by se mohla značně zkrátit díky nové vládní novele insolvenčního zákona. Navrhované změny mají ambiciózní cíl – zpřístupnit proces oddlužení širšímu okruhu jednotlivců, a tím jim poskytnout druhou šanci vrátit se rychleji do ekonomického procesu. Tato revize se momentálně nachází na cestě k dalšímu posouzení v ústavně-právním výboru.

Oddlužení, které je jedním z klíčových způsobů, jak řešit dluhovou krizi, má podstoupit významnou transformaci. Tříletý termín by měl být novým standardem pro všechny dlužníky, a to díky navrhovaným úpravám v rámci insolvenčního zákona. Tato revize vychází z evropské směrnice a má umožnit širšímu spektru jednotlivců – ať už podnikatelům či spotřebitelům – využívat tento proces. Návrh novely nyní postoupil k dalšímu posouzení do ústavně-právního výboru.

Novela nově zavádí tříletý proces oddlužení s možností prodloužení a také prodlužuje dobu prodeje zbývajícího majetku dlužníka. Důležitá změna je také v uvolnění od povinnosti splácet zbývající dluhy; tato změna již nebude podmíněna částečným splacením pohledávek věřitelů. Dlužníci budou povinnosti splňovat, pokud dosáhnou předem stanovené míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, kterou stanoví insolvenční soud.

Kromě toho nový systém vyžaduje, aby dlužníci během plnění splátkového kalendáře efektivně využívali své příjmy a dosahovali odpovídající mzdy nebo jiného příjmu. Umělé snižování příjmů bude zakázáno. Jako podmínka pro povolení oddlužení zůstává, že ostatní věřitelé obdrží alespoň tolik, kolik by obdrželi během plnění splátkového kalendáře od insolvenčního správce.

Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že tyto změny jsou zaměřeny na to, aby lidé, kteří se ocitli v dluhové pasti, získali druhou šanci co nejrychleji se vrátit zpět do legální ekonomiky. Různé ekonomické faktory, jako je energetická krize, zvýšená inflace a dopady geopolitických událostí, jako je ruská invaze na Ukrajinu, zvyšují riziko úpadku, zejména u střední třídy obyvatelstva.

Zkrácení doby oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky by mohlo představovat zásadní změnu v insolvenčním procesu. To by mohlo mít pozitivní dopad na ekonomickou situaci mnoha jednotlivců, kteří se ocitli v dluhové pasti. Bude třeba sledovat další vývoj a věnovat pozornost tomu, jak nový zákon bude fungovat v praxi a jaký bude jeho celkový dopad na dlužníky i věřitele.

Autor: Karin Svobodová

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies