Věřitel a insolvenční řízení

2020-03-20 | Konkursní noviny
InsolvencePlacené

  1. Úvod
   Dle ustanovení § 98 odst. 1) Insolvenčního zákona má dlužník v úpadku na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu.

Níže připojené příklady popisují insolvenční návrhy na právnickou osobu a současně na jejího jednatele. Nebylo by to nic neobvyklého, pokud by období mezi úpadkem obou subjektů a insolvenčními návrhy nebylo v délce několika let.

I zde věřitelé dodávali dlužníkovi na fakturu v době, kdy měl desítky nezaplacených faktur starých několik let, a kdy jiní věřitelé již vymáhali své starší pohledávky soudní cestou.

Věřitelům doporučujeme v rámci prevence využívat moderní internetové prověřovací a monitorovací systémy, které informují uživatele denně o nových varovných informacích týkajících se jejich zákazníků. Součástí systémů je i přiložený DIAGRAM VAZEB se zkratkami varovných informací jako jsou exekuce, dluhy, soudní spory, adresa na obecním úřadě, předlužení, nezveřejněná účetní závěrka, změna jednatele a další.

„Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj.“

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.
.
Nemáte přihlašovací údaje?
Registrace

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno