Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Věřitel a insolvenční řízení

25.03.2017

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů
Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k prověřování spolehlivosti a platební schopnosti svých zákazníků nemusí složitě pátrat v různých internetových zdrojích, a dokonce ani využívat samostatnou online aplikaci, která tyto informace sdružuje. Ta už dnes totiž může být součástí firemních informačních systémů, ve kterých pracovníci vystavují zákazníkovi fakturu. Navzdory těmto možnostem bohužel stále registrujeme případy, ve kterých i v době, kdy jsou u dlužníka již evidovány varovné informace, zbytečně vznikají další pohledávky, které jsou následně přihlašovány do insolvenčního řízení.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

1. Úvod prezidenta České asociace věřitelů
Prověřování obchodních partnerů se v Česku postupně stává běžnou praxí. Věřitelé již k prověřování spolehlivosti a platební schopnosti svých zákazníků nemusí složitě pátrat v různých internetových zdrojích, a dokonce ani využívat samostatnou online aplikaci, která tyto informace sdružuje. Ta už dnes totiž může být součástí firemních informačních systémů, ve kterých pracovníci vystavují zákazníkovi fakturu. Navzdory těmto možnostem bohužel stále registrujeme případy, ve kterých i v době, kdy jsou u dlužníka již evidovány varovné informace, zbytečně vznikají další pohledávky, které jsou následně přihlašovány do insolvenčního řízení.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies