Reklama

V případech jako je Growing Way se hodnota pohledávek věřitelů vypařuje každým dnem

18.02.2022 Naše téma Placené

V případu Growing Way se ptáme advokáta JUDr. Michala Žižlavského

FIRMA GROWING WAY ZKRACHOVALA A SPADLA DO KONKURZU. ZA SEBOU NECHALA MASU VÍCE JAK 4000 VĚŘITELŮ, NAPÁLENÝCH NA SLIBY VYSOKÉHO ZHODNOCENÍ SVÝCH INVESTIC PROSTŘEDNICTVÍM OPERACÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH. TITO VĚŘITELÉ V DOBRÉ VÍŘE VLOŽILI DO SPOLEČNOSTI PŘIBLIŽNĚ 1,6 MILIARDY KORUN. DETEKTIVOVÉ NÁRODNÍ CENTRÁLY BOJE S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM OVŠEM ZAJISTILI VE SPOLUPRÁCI S FINANČNÍM ANALYTICKÝM ÚŘADEM MINISTERSTVA FINANCÍ MAJETEK V HODNOTĚ TÉMĚŘ JEDNÉ MILIARDY KORUN. MIMO JINÉ SE TO TÝKÁ NEMOVITOSTI V PRAŽSKÉ CHUCHLI, PATŘÍCÍ PODNIKATELI ONDŘEJI JANATOVI (28), SPOJOVANÉHO S GROWING WAY. NA VĚCI KOLEM TOHOTO OBŘÍHO ÚPADKU JSME SE ZEPTALI JUDR. MICHALA ŽIŽLAVSKÉHO, JEHOŽ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZASTUPUJE VÝZNAMNOU ČÁST TĚCHTO NAPÁLENÝCH VĚŘITELŮ.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies