Reklama

%%tb-image-alt-text%%

V případech jako je Growing Way se hodnota pohledávek věřitelů vypařuje každým dnem

18.02.2022

V případu Growing Way se ptáme advokáta JUDr. Michala Žižlavského

FIRMA GROWING WAY ZKRACHOVALA A SPADLA DO KONKURZU. ZA SEBOU NECHALA MASU VÍCE JAK 4000 VĚŘITELŮ, NAPÁLENÝCH NA SLIBY VYSOKÉHO ZHODNOCENÍ SVÝCH INVESTIC PROSTŘEDNICTVÍM OPERACÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH. TITO VĚŘITELÉ V DOBRÉ VÍŘE VLOŽILI DO SPOLEČNOSTI PŘIBLIŽNĚ 1,6 MILIARDY KORUN. DETEKTIVOVÉ NÁRODNÍ CENTRÁLY BOJE S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM OVŠEM ZAJISTILI VE SPOLUPRÁCI S FINANČNÍM ANALYTICKÝM ÚŘADEM MINISTERSTVA FINANCÍ MAJETEK V HODNOTĚ TÉMĚŘ JEDNÉ MILIARDY KORUN. MIMO JINÉ SE TO TÝKÁ NEMOVITOSTI V PRAŽSKÉ CHUCHLI, PATŘÍCÍ PODNIKATELI ONDŘEJI JANATOVI (28), SPOJOVANÉHO S GROWING WAY. NA VĚCI KOLEM TOHOTO OBŘÍHO ÚPADKU JSME SE ZEPTALI JUDR. MICHALA ŽIŽLAVSKÉHO, JEHOŽ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZASTUPUJE VÝZNAMNOU ČÁST TĚCHTO NAPÁLENÝCH VĚŘITELŮ.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

V případu Growing Way se ptáme advokáta JUDr. Michala Žižlavského

FIRMA GROWING WAY ZKRACHOVALA A SPADLA DO KONKURZU. ZA SEBOU NECHALA MASU VÍCE JAK 4000 VĚŘITELŮ, NAPÁLENÝCH NA SLIBY VYSOKÉHO ZHODNOCENÍ SVÝCH INVESTIC PROSTŘEDNICTVÍM OPERACÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH. TITO VĚŘITELÉ V DOBRÉ VÍŘE VLOŽILI DO SPOLEČNOSTI PŘIBLIŽNĚ 1,6 MILIARDY KORUN. DETEKTIVOVÉ NÁRODNÍ CENTRÁLY BOJE S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM OVŠEM ZAJISTILI VE SPOLUPRÁCI S FINANČNÍM ANALYTICKÝM ÚŘADEM MINISTERSTVA FINANCÍ MAJETEK V HODNOTĚ TÉMĚŘ JEDNÉ MILIARDY KORUN. MIMO JINÉ SE TO TÝKÁ NEMOVITOSTI V PRAŽSKÉ CHUCHLI, PATŘÍCÍ PODNIKATELI ONDŘEJI JANATOVI (28), SPOJOVANÉHO S GROWING WAY. NA VĚCI KOLEM TOHOTO OBŘÍHO ÚPADKU JSME SE ZEPTALI JUDR. MICHALA ŽIŽLAVSKÉHO, JEHOŽ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZASTUPUJE VÝZNAMNOU ČÁST TĚCHTO NAPÁLENÝCH VĚŘITELŮ.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies