Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu – 2. část

18.04.2019

V první části příspěvku týkajícího se uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu jsme se nejprve zabývali odpovědností za porušení povinnosti podat insolvenční návrh, především jsme vymezili okruh osob, které jsou za včasné podání insolvenčního návrhu odpovědné, a zabývali se okamžikem, v němž by měl být insolvenční návrh řádně a včasně podán; následně jsme se dostali k tomu, jaké jsou možnosti věřitele, kterému vznikne škoda či jiná újma v důsledku toho, že insolvenční návrh nebyl podán včas, aby se domohl náhrady této škody.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

V první části příspěvku týkajícího se uplatnění nároku na náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu jsme se nejprve zabývali odpovědností za porušení povinnosti podat insolvenční návrh, především jsme vymezili okruh osob, které jsou za včasné podání insolvenčního návrhu odpovědné, a zabývali se okamžikem, v němž by měl být insolvenční návrh řádně a včasně podán; následně jsme se dostali k tomu, jaké jsou možnosti věřitele, kterému vznikne škoda či jiná újma v důsledku toho, že insolvenční návrh nebyl podán včas, aby se domohl náhrady této škody.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies