Uplatnění nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci dle § 202 odst. 2 insolvenčního zákona

2020-04-22 | Konkursní noviny
InsolvencePlacené

V případě, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, vzniknou náklady účastníku řízení zaviněním insolvenčního správce či náhodou, která se mu přihodila, je insolvenční správce tyto náklady povinen nahradit. Toto pravidlo dle § 202 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) je lex specialis k obecnému pravidlu náhrady nákladů řízení dle § 142 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“), které stanoví, že náhrada nákladů řízení bude přiznána účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Jak ale postupovat v případě, kdy insolvenční správce bezdůvodně popře nevykonatelnou pohledávku věřitele, věřitel je nucen podat žalobu a zaplatit soudní poplatek, přičemž po podání žaloby vezme insolvenční správce popěrný úkon zpět, jelikož si je vědom toho, že spor nemůže vyhrát. Žaloba je tedy bezpředmětná, avšak žádnému z účastníků nebudou přiznány náklady řízení.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno