Uplatnění nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci dle § 202 odst. 2 insolvenčního zákona

V případě, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, vzniknou náklady účastníku řízení zaviněním insolvenčního správce či náhodou, která se mu přihodila, je insolvenční správce tyto náklady povinen nahradit. Toto pravidlo dle § 202 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) je lex specialis k obecnému pravidlu náhrady nákladů řízení dle § 142 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“), které stanoví, že náhrada nákladů řízení bude přiznána účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Jak ale postupovat v případě, kdy insolvenční správce bezdůvodně popře nevykonatelnou pohledávku věřitele, věřitel je nucen podat žalobu a zaplatit soudní poplatek, přičemž po podání žaloby vezme insolvenční správce popěrný úkon zpět, jelikož si je vědom toho, že spor nemůže vyhrát. Žaloba je tedy bezpředmětná, avšak žádnému z účastníků nebudou přiznány náklady řízení.
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: