Reklama

%%tb-image-alt-text%%

U virtuální měny je pro insolventního správce největší problém vůbec zjistit, že dlužník takovou měnu vlastní

21.01.2022

Hovoříme s advokátem a společníkem MDH Legal Mgr. et Mgr. Davidem Průšou

LIDSTVO ŽIJE VE 21. STOLETÍ, A TO MIMO JINÉ ZNAMENÁ PODSTATNÉ ROZŠÍŘENÍ OBCHODU – A TÍM I ZPŮSOBŮ PLACENÍ ZA ODVEDENOU PRÁCI ČI SLUŽBY. UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE LZE PLATIT JEN BARTELOVÝM ZPŮSOBEM, ČI DIAMANTY A VZÁCNÝMI KOVY NEBO PENĚZI A HEZKY NA DŘEVO: ČÍM DÁL ČASTĚJI SE VE SVĚTĚ PROSAZUJÍ NEUCHOPITELNÉ VIRTUÁLNÍ MĚNY, PŘESOUVAJÍCÍ SE BLESKURYCHLE A MNOHDY I SKRYTĚ NAPŘÍČ CELOU PLANETOU. JENŽE VŠE MÁ SVŮJ RUB A LÍC A RUKU V RUCE S GLOBÁLNÍM USNADNĚNÍM OBCHODOVÁNÍ A BOHATNUTÍM JDE ZÁROVEŇ TAKÉ MOŽNOST SVÉ ZISKY PŘED DRUHÝMI Z RŮZNÝCH DŮVODŮ TAJIT A SKRÝVAT. COŽ NEMUSÍ BÝT JEN MANŽELKA, ALE TAKÉ RŮZNÉ ÚŘADY A INSTITUCE TYPU FINANČNÍ ČI EXEKUTORSKÝ ÚŘAD NEBO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, KTEŘÍ PO MNĚ PŮJDOU, JAKMILE SE MÉ OBCHODOVÁNÍ NEBO ŽIVOT ZHROUTÍ A ZAČNU SE TOPIT V DLUZÍCH. PAK NASTÁVÁ KLASICKÁ SITUACE, KDE SE DLUŽNÍK SNAŽÍ CO NEJVÍCE SVÝM ZBYLÝCH PROSTŘEDKŮ ŘEČENO HEZKY POLITICKY „ODKLONIT“. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH A U KLASICKÝCH PLATEBNÍCH KOMODIT JE JISTÁ ŠANCE, ŽE VĚŘITELÉ BUDOU ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ USPOKOJENI Z TOHO, CO SE DLUŽNÍKA PODAŘÍ ZAJISTIT. TO JE ALE U VIRTUÁLNÍCH A DIGITÁLNÍCH MĚN ZATÍM SPÍŠE OŘÍŠEK.  A PROTOŽE SE UŽ – BOHUŽEL- NEJEDNÁ O NĚJAKÉ SCI-FI, ZEPTALI JSME SE JEDNOHO Z NAŠICH INSOLVENČNÍCH ODBORNÍKŮ NA KRYPTOMĚNY, MGR. ET MGR. DAVIDA PRŮŠI, ADVOKÁTA A SPOLEČNÍKA PRAŽSKÉ MDH LEGAL, S.R.O.  NA ÚSKALÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ TĚCHTO NEVIDITELNÝCH PENĚZ PŘI EXEKUCÍCH A JEŠTĚ SPÍŠE U INSOLVENCÍCH. 

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Hovoříme s advokátem a společníkem MDH Legal Mgr. et Mgr. Davidem Průšou

LIDSTVO ŽIJE VE 21. STOLETÍ, A TO MIMO JINÉ ZNAMENÁ PODSTATNÉ ROZŠÍŘENÍ OBCHODU – A TÍM I ZPŮSOBŮ PLACENÍ ZA ODVEDENOU PRÁCI ČI SLUŽBY. UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE LZE PLATIT JEN BARTELOVÝM ZPŮSOBEM, ČI DIAMANTY A VZÁCNÝMI KOVY NEBO PENĚZI A HEZKY NA DŘEVO: ČÍM DÁL ČASTĚJI SE VE SVĚTĚ PROSAZUJÍ NEUCHOPITELNÉ VIRTUÁLNÍ MĚNY, PŘESOUVAJÍCÍ SE BLESKURYCHLE A MNOHDY I SKRYTĚ NAPŘÍČ CELOU PLANETOU. JENŽE VŠE MÁ SVŮJ RUB A LÍC A RUKU V RUCE S GLOBÁLNÍM USNADNĚNÍM OBCHODOVÁNÍ A BOHATNUTÍM JDE ZÁROVEŇ TAKÉ MOŽNOST SVÉ ZISKY PŘED DRUHÝMI Z RŮZNÝCH DŮVODŮ TAJIT A SKRÝVAT. COŽ NEMUSÍ BÝT JEN MANŽELKA, ALE TAKÉ RŮZNÉ ÚŘADY A INSTITUCE TYPU FINANČNÍ ČI EXEKUTORSKÝ ÚŘAD NEBO INSOLVENČNÍ SPRÁVCE, KTEŘÍ PO MNĚ PŮJDOU, JAKMILE SE MÉ OBCHODOVÁNÍ NEBO ŽIVOT ZHROUTÍ A ZAČNU SE TOPIT V DLUZÍCH. PAK NASTÁVÁ KLASICKÁ SITUACE, KDE SE DLUŽNÍK SNAŽÍ CO NEJVÍCE SVÝM ZBYLÝCH PROSTŘEDKŮ ŘEČENO HEZKY POLITICKY „ODKLONIT“. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH A U KLASICKÝCH PLATEBNÍCH KOMODIT JE JISTÁ ŠANCE, ŽE VĚŘITELÉ BUDOU ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ USPOKOJENI Z TOHO, CO SE DLUŽNÍKA PODAŘÍ ZAJISTIT. TO JE ALE U VIRTUÁLNÍCH A DIGITÁLNÍCH MĚN ZATÍM SPÍŠE OŘÍŠEK.  A PROTOŽE SE UŽ – BOHUŽEL- NEJEDNÁ O NĚJAKÉ SCI-FI, ZEPTALI JSME SE JEDNOHO Z NAŠICH INSOLVENČNÍCH ODBORNÍKŮ NA KRYPTOMĚNY, MGR. ET MGR. DAVIDA PRŮŠI, ADVOKÁTA A SPOLEČNÍKA PRAŽSKÉ MDH LEGAL, S.R.O.  NA ÚSKALÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ TĚCHTO NEVIDITELNÝCH PENĚZ PŘI EXEKUCÍCH A JEŠTĚ SPÍŠE U INSOLVENCÍCH. 

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies