Reklama

Trh s energiemi dnes prochází velice turbulentním obdobím

20.11.2021 Placené Rozhovor

Hovoříme s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR Tomášem Prouzou

MINULÝ MĚSÍC SKUPINA BOHEMIA ENERGY OZNÁMILA KONEC ČINNOSTI. PODLE DAT OPERÁTORA TRHU S ELEKTŘINOU DODÁVALA ELEKTŘINU PŘES 600 000 ZÁKAZNÍKŮ, PLYN TÉMĚŘ 300 000. KLIENTŮ NEJVĚTŠÍHO USKUPENÍ ALTERNATIVNÍCH DODAVATELŮ ENERGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE SE NYNÍ UJÍMAJÍ TAKZVANÍ DODAVATELÉ POSLEDNÍ INSTANCE (DPI), TEDY HLAVNÍ DISTRIBUTOR NA DANÉM DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ. PATŘÍ MEZI NĚ ČEZ, E.ON, PRE, PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A INNOGY. V TÉTO SOUVISLOSTI JSME SE PREZIDENTA SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR A VICEPREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR TOMÁŠE PROUZY ZEPTALI:

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies