Štěpení pohledávek uplatňovaných přihláškou v insolvenčním řízení

Uplatnění pohledávek věřitelů prostřednictvím přihlášek v rámci insolvenčního řízení může být pro věřitele často obtížné. Projev vůle k takovému uplatnění musí splňovat zákonem stanovené náležitosti, které jsou v jistém ohledu značně formalizované a vyžadují tak alespoň základní povědomí o právní úpravě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dále v případě zajištěné pohledávky vyžadují uvážení věřitele, pod jakým typem pohledávky (myšleno zajištěná či nezajištěná) bude svoje práva přihlašovat, aby došlo k jejich nejvyššímu možnému uspokojení.
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: