Reklama

V polovině března se v Poslanecké sněmovně dostal do závěrečného kola – třetího čtení – návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Vláda jej schválila začátkem července 2019, což znamená, že ve Sněmovně byl bez tří měsíců dva roky. Poslanecké zásahy jej během této doby natolik změnily, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová jeden čas uvažovala o stažení návrhu. Nestalo se tak. Na schůzi Sněmovny prohlásila: „Z vládou navrhovaných opatření by však i tehdy, pokud by byly přijaty zmíněné pozměňovací návrhy, zůstaly zachovány aspoň některé pozitivní prvky. My jsme k tomu měli několik porad na Ministerstvu spravedlnosti ČR a velmi jsme sledovali ten cíl, jestli bude zachována ta kladná podstata výslednosti našeho návrhu. A dospěli jsme k závěru, že pořád ještě ano.“
Také Česká advokátní komora měla výhrady. Projednávané změny v exekucích podle ní sníží vymahatelnost práva. Vláda by měla předlohu ze Sněmovny stáhnout. „Z pohledu legislativního procesu je situace naprosto nepřehledná a samotný vládní návrh ztrácí svůj nosný princip, respektive ujasněnou koncepci, ze které by byl zřejmý a jasný motiv navrhovaných změn právní úpravy,“ uvedli zástupci ČAK ve svém prohlášení.
I v Poslanecké sněmovně zazněla v průběhu projednávání vládního návrhu řada zajímavých prohlášení. Například: „Nová exekuční pravidla jsou něco, co z hlediska rovnosti mezi věřiteli, dlužníky a rovnosti vůči soudu či soudnímu exekutorovi opravdu dlouhodobě potřebujeme.“ Nebo: „Pokud dokážeme účinnými opatřeními připravit ten systém tak, abychom dokázali lidi, kteří se dostanou do problémů s plněním svých závazků, dostat zpátky do systému, tak to bude mít pozitivní efekt na všechny účastníky toho procesu. Musíme na straně jedné šetřit práva věřitelů a pokud je to možné, tak zajistit to, aby v maximální možné míře byly jejich pohledávky uspokojeny.“ A dále: „Druhá záležitost se týká zastavování marných, nebo chcete-li bagatelních exekucí. Jak zdůrazňuji, jsou to ty exekuce, které se vedou jako exekuce pro exekuci a věřitel nevidí ani korunu, a to není smysl vedení exekuce“.
V České republice je dnes vedeno bezmála 4,5 milionů exekučních řízení. Alespoň jedné exekuci čelí přibližně 720 tisíc občanů. Dobrou zprávou je, že počet exekucí klesá. Co pro věřitele, dlužníky, exekutory i soudy tato další novela exekučního řádu přinese? Přestože poslanci schválili některé pozitivní změny, nepodařilo se jim, jak tvrdí někteří odborníci, ukončit lukrativní byznys s exekucemi ani efektivně odbřemenit systém o historickou zátěž v podobě milionů nevymahatelných exekucí.
Karel Žítek
šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies