Reklama

Společnost CCA Group je v insolvenci

Pražská IT společnost CCA Group čelí insolvenci, její jméno se objevilo v rejstříku, který sama vyvinula.

V ironii osudu se pražská IT firma CCA Group a.s., známá svým významným přínosem pro český právní systém v podobě vývoje Insolvenčního rejstříku, nyní sama stala předmětem zápisu v tomto systému. Společnost, která pomáhala ministerstvu spravedlnosti digitalizovat procesy insolvence, nyní čelí vlastnímu insolvenčnímu řízení.

Podle dostupných informací z Insolvenčního rejstříku byl na CCA Group a.s., evidovanou na adrese Praha 2, Karlovo náměstí, podán insolvenční návrh. Návrh byl podán společností KH servis, která tvrdí, že jí CCA Group dluží částku přesahující 16 milionů korun.

Spisová značka MSPH 90 INS 19652 / 2023, vedená u Městského soudu v Praze, odhaluje, že společnost je v současné době ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Série dokumentů zveřejněných v rejstříku, včetně insolvenčního návrhu, jeho příloh a dalších úředních záznamů, poskytuje podrobnější pohled na současný stav řízení.

Jedním z klíčových milníků v řízení bylo zveřejnění usnesení o uložení povinnosti a výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu. Tento krok umožňuje společnosti CCA Group a.s. reagovat na obvinění a předložit svůj pohled na situaci.

Insolvenční řízení, které je nyní veřejně sledovatelné, nastoluje otázky ohledně budoucnosti společnosti, která byla kdysi považována za technologického lídra v oblasti právních informačních systémů. Tento případ poukazuje na proměnlivost podnikatelského prostředí, ve kterém ani firmy přispívající k rozvoji státní infrastruktury nejsou imunní vůči finančním potížím.

Zatímco podrobnosti o příčinách finančních problémů CCA Group nejsou plně veřejné, zápis v Insolvenčním rejstříku bude nepochybně sloužit jako připomínka nejen aktuální situace společnosti, ale i jejího přínosu pro český právní systém. Stakeholdeři, věřitelé a zaměstnanci společnosti nyní očekávají další vývoj a rozhodnutí soudu, které určí další osud CCA Group a.s.

Zdroj: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=0ADFC0E369EE0A9CE06333F21FACAB75

K článku doplňujeme vyjádření společnosti CCA Group

„Důrazně odmítáme účelové podání insolvenčního návrhu ze strany společnosti KH servis. Se společností KH servis vedeme dlouhodobý soudní spor související s jejich neoprávněnými nároky, který není stále ještě ani prvoinstančně rozhodnut. Pro tento krok tak neexistuje žádný právní podklad a jde o učebnicové zneužití institutu Insolvenčního řízení k prosazování neoprávněných požadavků z obchodního styku. Naše společnost disponuje dostatečnými finančními zdroji pro uhrazení všech svých právoplatných závazků vůči kterémukoliv subjektu a proti uvedenému insolvenčnímu návrhu se bude bránit všemi dostupnými právními prostředky“, uvedl  pro Konkursní noviny pan Pavel Šebek – Ředitel sekce Business a delivery controlling

Autor: Mgr. Petr Janša, MBA, LL.M.

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies