Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Specifickým rysem kauzy H-System je, že ji neobjasníte žádnému cizinci

21.05.2021

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem

V polovině devadesátých let minulého století uzavřela společnost H-System se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář H-Systemu Ing. Petr Smetka si odpykal 12 let ve vězení. Členové stavebního bytového družstva Svatopluk se snažili stavební projekt H-Systemu dokončit a na vlastní náklady dostavěli se souhlasem prvního konkurzního správce JUDr. Kudláčka celkem asi 150 domků a bytů. Když byly v roce 2000 domy takřka hotové a mnozí družstevníci již v nových domech bydleli, nahradil konkurzní soud původního správce JUDr. Josefem Monsportem a ten nařídil družstvu Svatopluk nemovitosti vyklidit. Od té doby až do dneška se táhnou soudní spory o domy a byty v Horoměřicích. O současné situaci horoměřických družstevníků jsme hovořili s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Hovoříme s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem

V polovině devadesátých let minulého století uzavřela společnost H-System se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu. Majoritní akcionář H-Systemu Ing. Petr Smetka si odpykal 12 let ve vězení. Členové stavebního bytového družstva Svatopluk se snažili stavební projekt H-Systemu dokončit a na vlastní náklady dostavěli se souhlasem prvního konkurzního správce JUDr. Kudláčka celkem asi 150 domků a bytů. Když byly v roce 2000 domy takřka hotové a mnozí družstevníci již v nových domech bydleli, nahradil konkurzní soud původního správce JUDr. Josefem Monsportem a ten nařídil družstvu Svatopluk nemovitosti vyklidit. Od té doby až do dneška se táhnou soudní spory o domy a byty v Horoměřicích. O současné situaci horoměřických družstevníků jsme hovořili s předsedou Stavebního bytového družstva Svatopluk Ing. Martinem Junkem.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies