Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Snění o moudré zemi po osmé…

22.08.2019

Jedním ze symbolů životaschopnosti nějakého systému nebo společenství je přítomnost vody. Proto chci věnovat srpnové snění uprostřed horkého léta právě vodě. Naše země pomalu vysychá a víme to už léta. Vodní režim na našem území se stal nestabilním. Již více než před dvaceti lety poprvé zasáhly naši zemi ničivé povodně a od té doby jsme neudělali nic, nebo jenom velmi, velmi málo, čím bychom přispěli aktivně k tomu, abychom obnovili stabilitu vody v krajině v nových podmínkách. V duchu těch nejhorších tradic je kolem toho všeho spousta řečí a sporů, které se ovšem vyhýbají tomu podstatnému, tedy zadržování vody v krajině. Naopak, neustále jsou vynášeny na světlo boží další a další pseudoproblémy, týkající se takzvané komplexnosti řešení. Celé je to jenom o tom, aby se řešilo, ale nevyřešilo, protože základní mantrou až přikázáním české veřejné sféry je „z hotového neukradneš“.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Jedním ze symbolů životaschopnosti nějakého systému nebo společenství je přítomnost vody. Proto chci věnovat srpnové snění uprostřed horkého léta právě vodě. Naše země pomalu vysychá a víme to už léta. Vodní režim na našem území se stal nestabilním. Již více než před dvaceti lety poprvé zasáhly naši zemi ničivé povodně a od té doby jsme neudělali nic, nebo jenom velmi, velmi málo, čím bychom přispěli aktivně k tomu, abychom obnovili stabilitu vody v krajině v nových podmínkách. V duchu těch nejhorších tradic je kolem toho všeho spousta řečí a sporů, které se ovšem vyhýbají tomu podstatnému, tedy zadržování vody v krajině. Naopak, neustále jsou vynášeny na světlo boží další a další pseudoproblémy, týkající se takzvané komplexnosti řešení. Celé je to jenom o tom, aby se řešilo, ale nevyřešilo, protože základní mantrou až přikázáním české veřejné sféry je „z hotového neukradneš“.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies