Reklama

I když je léto, exekutoři začali diskutovat o „Sněhulákovi“. Takto obrazně nazývají sdružování exekucí. „Sněhuláka“ totiž tvoří pomyslné sněhové koule, na které se jako sníh nabalují další a další exekuce. Ten, kdo postaví největšího „Sněhuláka“, bude nejúspěšnější, což by mu měla umožnit novela Občanského soudního řádu a Exekučního řádu, nedávno schválená vládou.

„Takzvaný „Sněhulák“ funguje na principu jeden dlužník – jeden exekutor. Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí. Kromě Exekutorské komory ČR se zavedením „Sněhuláka“ nesouhlasí neziskové organizace (například Člověk v tísni či Otevřená společnost), odborná veřejnost, ani paradoxně největší exekutorské úřady. Exekutorská komora ČR dlouhodobě prosazuje zavedení principu místní příslušnosti – tzv. „teritoriality“, který ale ministerstvem spravedlnosti předkládaná novela Exekučního řádu nezavádí,“ tvrdí prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil.

„Záměrem ministerstva bylo zřejmě vyřešit následující problémy – mnohočetné exekuce – a geograficky přiblížit exekutora povinnému. Musím konstatovat, že ani jednu z těchto oblastí se touto novelou napravit nepodaří,“ tvrdí zas mimo jiné v Naší anketě soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda z Exekutorského úřadu Praha 9. A dále uvádí: „Nelze ani pominout čistě statistické důsledky této novely, díky kterým se pro něj vžil název „sněhová koule“, nebo „Sněhulák“. Každá druhá a další exekuce totiž bude přidělena exekutorovi, který již proti povinnému exekuci vede. To logicky znamená, že nejvíce exekucí bude přiděleno tomu exekutorovi, který má ve svém portfoliu nejvíce povinných. Zjednodušeně řečeno, nejvíce exekucí bude přiděleno největším exekutorským úřadům v republice.“

Podle JUDr. Ing. Petra Kučery, mluvčího Platformy za teritorialitu a soudního exekutora Exekutorského úřadu Kladno, „…tento systém by zakonzervoval současné rozdělení exekučního nápadu, kdy několik největších úřadů zpracovává 80 % všech exekucí. Po několika letech by zkrachovaly téměř všechny úřady a několik zbylých exekutorů by trh zcela ovládlo. Vzhledem k počtu koulí, ze kterých se sestavuje „Sněhulák“, by nakonec zůstaly pouze tři úřady. Můžeme se domnívat které (zřejmě tři úřady, které v roce 2013 vedly nejvíce exekucí). Těm je totiž návrh ministerstva napsán na míru. Princip jeden exekutor, jeden povinný by se nenaplnil a eliminovala by se dostupnost povinného a exekutora, který by nebyl vybrán podle bydliště povinného. Odborníci mají navíc pochybnost o jeho souladnosti s ústavou, protože zakládá nerovnost jak mezi věřiteli, tak i mezi dlužníky.“

Novelou Občanského soudního řádu a Exekučního řádu se bude na podzim zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentů ČR. Nechme se překvapit jakého „Sněhuláka“ a pro koho z předloženého návrhu „uplácá“ ona.

Karel Žítek,

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies