Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Snaha o nalezení efektivního řešení, které spravedlivě vyváží práva dlužníka a veřitele – aneb jaké změny přinese novela insolvenčního zákona?

19.12.2022

Hovoříme s legislativcem Mgr. Markem Pizurem, spoluautorem transpoziční novely insolvenčního zákona

S jistým zpožděním, zaviněným mimo jiné tím, že z politických důvodů dostala přednost příprava kontroverzního milostivého léta 2, zamířila z ministerstva spravedlnosti do vlády tolik očekávaná transpoziční novela insolvenčního zákona. „Z programu prohlášení vlády plyne závazek plošně zkrátit dobu oddlužení na tři roky,“ říká její spoluautor Mgr. Marek Pizur, kterého jsme se mimo jiné také ptali na to, zda jsou cíle v ní uváděné vůbec reálné. Nyní bude zajímavé sledovat, co z původního zámyslu legislativců přežije inovační smršť jurodivých, leč studiem práv většinou nepolíbených českých politiků.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Hovoříme s legislativcem Mgr. Markem Pizurem, spoluautorem transpoziční novely insolvenčního zákona

S jistým zpožděním, zaviněným mimo jiné tím, že z politických důvodů dostala přednost příprava kontroverzního milostivého léta 2, zamířila z ministerstva spravedlnosti do vlády tolik očekávaná transpoziční novela insolvenčního zákona. „Z programu prohlášení vlády plyne závazek plošně zkrátit dobu oddlužení na tři roky,“ říká její spoluautor Mgr. Marek Pizur, kterého jsme se mimo jiné také ptali na to, zda jsou cíle v ní uváděné vůbec reálné. Nyní bude zajímavé sledovat, co z původního zámyslu legislativců přežije inovační smršť jurodivých, leč studiem práv většinou nepolíbených českých politiků.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies