Reklama

Šlágr TV dozpívala: dluží 92 milionů, a na účtech má čtyři

18.03.2022

ČlánekZdarma

Věřitelé pro někoho populární, pro jiného brakové Šlágr TV, která je v insolvenci, přihlásili své pohledávky v celkové výši 92 milionu a 300 tisíc. Otázkou je, nakolik budou uspokojeny. Firma totiž vlastní majetek jen v celkové hodnotě 4,3 milionu korun.

Soud poslal do konkurzu televizi Šlágr TV loni v listopadu po té, co na sebe sama firma podala insolvenční návrh. Její zástupci argumentovali tím, že kvůli sporu s firmami České radiokomunikace a Czech Digital Group nebyli již od půli června 2021 schopni hradit své závazky. Televize má také zablokované účty. Na vině toho všeho je podle Šlágr TV dlouhodobě nepříznivá ekonomická situace, když už v roce 2020 se televize dostala do sporu s poskytovatelem elektronických komunikací, firmou České radiokomunikace, a to ohledně platnosti smluv. Proto nehradila v plné výši platby Czech Digital Group, načež ta loni v srpnu omezila Šlágr TV vysílání jejích televizních programů – pouštěla jen černou obrazovku s nápisem Šlágr bez jakékoliv další informace. „To zcela odporuje obvyklé praxi, kdy při omezení vysílání je černá obrazovka buďto doplněna informací o přesunutí vysílání na jiný televizní kanál, anebo je z ní odstraněno vše týkající se předmětné televizní stanice,” uvedla firma v insolvenčním návrhu. Investoři podle jeho odůvodnění tak upustili od spolupráce s televizí a nákupu reklamního času. Tento postup Czech Digital Group a Českých radiokomunikací označila televize Šlágr za koordinovaný a vůči ní šikanózní.

Insolvenční správce Jan Zachariáš podle insolvenčního rejstříku uvedl, že firma už nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost a vypracoval taktéž soupis majetkové podstaty, který se bude dál doplňovat. „Do insolvenčního řízení se přihlásilo deset věřitelů a celková výše přihlášených pohledávek je 92,3 milionu Kč,” uvedl Zachariáš s tím, že jedny z nejvyšších pohledávek (v řádu desítek milionů korun) přihlásila firma Czech Digital Group.

Krajský soud nařídil jednání, kde se přezkoumají přihlášené pohledávky, na 1. února. Ve stejný den by měla být i schůze věřitelů.

Krajský soud poslal do konkurzu televizi loni v listopadu po té, co na sebe sama televize podala insolvenční návrh. Její zástupci argumentovali tím, že kvůli sporu s firmami České radiokomunikace a Czech Digital Group nebyli již od půli června 2021 schopni hradit své závazky. Televize má také zablokované účty. Krajský soud nařídil jednání, kde se přezkoumají přihlášené pohledávky, na 1. Února, a ve stejný den by měla být také schůze věřitelů. Czech Digital Group podala už dříve na Šlágr TV insolvenční návrh, který ale soud loni v květnu zamítl. Navrhla také exekučně vymoci pohledávku 19,3 milionu korun a proto má nyní Šlágr TV svoje účty postižené exekucí a peníze, jež jsou na nich, jsou zablokované.

Šlágr TV je projekt vydavatelství firmy Česká Muzika. Natáčí a vysílá rozhovory, hudební klipy i koncerty. Sází na lidové písně, dechovou hudbu či trampské písničky. Jejím zakladatelem je hudebník Karel Peterka.

(pb)

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies