Reklama

Skoro 30000 nepotřebných nemovitostí, výsledek historicky největší inventury majetku České republiky

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zpracovaly historicky největší přehled nepotřebných státních nemovitostí.

Vše začalo letos v únoru, kdy ÚZSVM oslovil 495 státních institucí, jako jsou ministerstva, příspěvkové organizace či státní podniky. Celkem 135 z nich označilo jako nepotřebné rekordních 28729 nemovitostí a stát se jich tak ve snaze zastavit své zadlužování bude chtít zbavit v dražbách nebo jinou formou prodeje.

Úřad nemovitostí podle zákona je nejprve nabídne jiným státním institucím, následně umožní jejich převod na obce a kraje. Pokud ani ty neprojeví o nemovitosti zájem, nabídne je majetkový úřad k prodeji v elektronických aukcích. O zbývající nemovitosti se postarají přímo úřady, které je vlastní. I ty by je měly nabídnout k převodu obcím a krajům a v případě jejich nezájmu je prodat.

„Po Mapě majetku státu se nám podařilo vytvořit další unikátní projekt, díky kterému stát získal přehled o nepotřebných nemovitostech pro jednotlivé státní instituce,“ uvádí generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Nemovitosti podle Arajmu ÚZSVM nabídne bezprostředně po převzetí v souladu se zákonem o majetku státu nejprve ostatním státním institucím. V případě jejich nezájmu budou přednostně osloveny obce a kraje, které by majetek mohly využít pro své rozvojové aktivity. „Předpokládáme, že první nemovitosti budou obcím nabídnuty již v příštím roce. ÚZSVM může obcím a krajům převádět majetek v souladu s Metodickým materiálem Ministerstva financí. Pokud ani obce a kraje neprojeví o nemovitosti zájem, ÚZSVM bude připravovat jejich transparentní prodej prostřednictvím výběrových řízení s elektronickou aukcí na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz,“ dodala Arajmu.

Jako nepotřebný majetek označily tyto instituce v drtivé většině pozemky, kterých je 27333, dále 1 341 staveb a 55 bytových a nebytových jednotek. Z celkového počtu nepotřebných nemovitostí by jich téměř 48 % (13 654 nemovitostí) mělo být převedeno na ÚZSVM. Nejvíce nemovitostí na ÚZSVM převede Státní pozemkový úřad – 4 494, státní podnik Povodí Labe – 1 962 nemovitostí a Ministerstvo obrany – 1 112. Celkem 15 075 nemovitostí (tedy přesně 52 procent) pak státní instituce plánují převádět či prodávat samy. Ministerstvo financí bude na státní organizace apelovat, aby zbytný majetek převedly v horizontu dvou let. Do března 2024 pak resort financí připraví souhrnný materiál pro schůzi vlády.

Na ÚZSVM by mělo být například převedeno několik rekreačních a školících zařízení ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, Horních Albeřicích nebo v Rokytně v Krkonoších. Dále historické budovy a vily v Opavě či Litoměřicích, budovy Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě nebo objekt bývalého hraničního přechodu v Českých Velenicích. Z nepotřebných nemovitostí již ÚZSVM převzal například rekreační areál v Železné Rudě. Zhruba polovinu nepotřebného majetku převezme ÚZSVM. Nejvíc nemovitostí, téměř 4500, na majetkový úřad převede Státní pozemkový úřad. Od Povodí Labe převezme ÚZSVM na 2000 nemovitostí, od ministerstva obrany přes 1100.

„Cílem inventury je především zefektivnit nakládání s nepotřebným státním majetkem a tím i podpořit obce a kraje v jejich rozvoji v sociální, zdravotní nebo dopravní oblasti. Smyslem akce je samozřejmě i snížení výdajů státního rozpočtu na správu zbytného majetku a sekundárně zvýšit příjmy státního rozpočtu z prodeje vybraného nepotřebného státního majetku,“ doplnil ji pro ČTK ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Autor: Petr Blahuš

Foto: pouze ilustrační, zdroj: Archív KN

Příklady nepotřebného a prodeji určeného majetku státu:
 • Horní Albeřice: ubytovací zařízení s 6 pokoji a 21 lůžky Českého metrologického institutu.
 • Pec pod Sněžkou: rekreační chata Amor s kapacitou 35 lůžek v příslušnosti hospodařit Ministerstva zemědělství.
 • Špindlerův Mlýn: prázdné ubytovací zařízení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
 • Opava: budova Národního památkového ústavu na Bezručově náměstí.
 • Litoměřice: historická vila Národního pedagogického institutu.
 • Neratovice: budova Generálního finančního ředitelství
 • Rokytno v Krkonoších: rekreační a školicí zařízení „U Huťského vodopádu“ Generálního finančního ředitelství.
 • Havlíčkův Brod: celkem 14 budov Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.
 • České Velenice: objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje (bývalý hraniční přechod).
 • Železná Ruda (Špičák): rekreační objekt (bývalý vojenský výcvikový prostor z I. republiky) již ÚZSVM převzal od příspěvkové organizace Ministerstva obrany. Neprojeví-li o něj státní instituce zájem, ÚZSVM plánuje jeho prodej v první polovině roku 2024
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

 • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies