Reklama

Skončil další dodavatel energií NTW, lidem na Moravě ve městech hrozí, že kvůli drahému plynu budou bez tepla

21.10.2022

EkonomikaZdarma

Je tak jasné, že o dodávky tepla na počátku zimy přijdou nejen firmy a městské teplárny, ale také desetitisíce domácností. Celkem se jedná v rámci skupiny NWT (krom energetiky působí také v zemědělství a realitách) dodává plyna a elektřinu na celkem 163 odběrných míst, mimo jiné velkou továrnu v zahraničních rukách Hyundai Nošovice, ČSAD Frýdek – Místek nebo firmu na stavební materiály Cidem. Ti všichni si tak museli sehnat nového dodavatele – ovšem za mnohonásobně vyšší ceny. Což ne všichni dokázali, a to i za pomoci státu. Ta je však podle řady expertů a ekonomů stále nedostatečná.

Společnost NWT a.s. ve své tiskové zprávě oznámila, že byla nucena ukončit smlouvy o dodávkách plynu se společností TEPLO Břeclav s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o., a to z důvodu tzv. následné nemožnosti plnění ve smyslu dle ustanovení § 2006 občanského zákoníku. Podle něj v případě, že se dluh stane po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká tento závazek pro nemožnost plnění. To způsobilo nárůst cen až o 500 procent, takže město doporučilo lidem zvážit možnost čerpání příspěvku na bydlení přes státní Úřady práce. Mnohonásobně zdražení se ve Vrbně týká všech městských bytů, bytových družstvem, škol, školek atd. Městská společnost Teplo Vrbno i proto považuje toto jednostranné a bez předchozího varování vypovězení smlouvy od NTW za protiprávní krok a bude se soudit.

Také v Břeclavi už na konci minulého roku museli přistoupit na třetinové navýšení cen od NWT, když jim firma zároveň slíbila, že k dalšímu zdražení už nedojde, a pokud ano, půjde to na vrub NWT.

„Smlouvy s oběma teplárenskými společnostmi byly uzavírány v době, kdy byl všeobecný dostatek zemního plynu a kdy se tržní ceny této energetické komodity na velkoobchodním trhu dlouhodobě pohybovaly ve výši cca 350 Kč/MWh, což bezpochyby umožňovalo realizovat dodávky plynu za dohodnuté ceny dle smluv i pro rok 2022. V důsledku nešťastných válečných událostí na Ukrajině, ke kterým došlo po 24. 2. 2022, jakož i v důsledku navazujících sankcí uložených proti Ruské federaci a společnostem z Ruské federace, však došlo k přerušení většiny do té doby fungujících obchodních i dopravních plynových tras,“ brání se firma NWT, podle které vznikl důsledkem této situace nedostatek zemního plynu a enormní nárůst jeho ceny na velkoobchodním trhu, který měl podle ní objektivně zcela nepředvídatelný charakter. „Již 15. 3. 2022, kdy cena zemního plynu na velkoobchodním trhu se pohybovala kolem 2800 Kč/MWh, oslovila naše společnost své zákazníky s žádostí o spolupráci a součinnost, tak aby dodávky plynu dle smluv mohly být dlouhodobě realizovány. Takovou součinnost, jež by zahrnovala především přechod na tzv. spotové ceny v rámci dodávek plynu a která by realisticky umožňovala dlouhodobou a spravedlivě nastavenou spolupráci smluvních stran, však teplárny odmítly poskytnout a ani při dalších jednáních nebyly ochotny jakkoliv o změně ceny jednat, a to i přes následné nabídky, dle nichž by ceny za dodávaný plyn byly sice navýšeny, nicméně by zůstaly zafixovány, a naše společnost by tak nadále nesla primární riziko z nákupu zemního plynu za spotové ceny (a tedy větší část zvýšených nákladů na nákup zemního plynu),“ zdůraznila dále NWT. Se všemi velkými zákazníky se na rozdělení vznikajících ztrát podle ní dohodla, až na zmíněné teplárny v Břeclavi a Vrbně. „Bohužel neprojevily jakoukoliv ochotu ke kompromisu,“ uvedla NWT.

K další krizi podle ní došlo v létě, když na počátku července 2022 velkoobchodní cena zemního plynu dosáhla 3500 Kč/MWh, a k poslednímu srpnu byla už na úrovni 6421 Kč/MWh.  „Plnění závazků NWT a.s. ze smlouvy s teplárnami se tak stalo – přes dlouhodobé úsilí naší společnosti – objektivně nemožným, protože za dané situace jsme jednoduše přestali být schopni zemní plyn za účelem následných dodávek pro teplárny v režimu smluv s daným teplárnami obstarat.  Velice nás mrzí možný dopad ukončení smlouvy na koncové zákazníky obou tepláren, ale učinili jsme vše, co bylo možné, pro uzavření dohody, která by nám nadále umožnila zemní plyn těmto zákazníkům dodávat; ztráty z daných obchodů jsme nesly dlouhé měsíce z vlastních zdrojů, ale takový postup se však ukázal být dále neudržitelný, když tyto ztráty jsme dále nebyli schopni pokrýt. Dlouhodobé vykrývání finančních ztrát plynoucích z realizace dodávek zemního plynu pro obě teplárny je objektivně jedním z důvodů, proč se naše společnost ocitla v tíživé situaci, která nakonec vedla k tomu, že naši dodavatelé i přes dřívější dohody zahájili právní kroky k našemu odpojení ze systému OTE,“ dodala v místy málo srozumitelném prohlášení společnost NWT.

Vláda nic nedělá

Postižená města Břeclav a Vrbno ale zároveň tvrdí, že problémy v teplárenství narůstají a ministr průmyslu Josef Síkela (STAN) situaci neřeší, když dramaticky rostou ceny plynu, ale i černého uhlí, které zdražilo na trojnásobek, náklady na přepravu a náklady na biomasu. Expeeti varují, že podobně krizová situace brzy dopadne na téměř čtyři miliony zákazníků.

Teplárenské sdružení, kterému předsedá expremiér Mirek Topolánek (ODS) upozornilo, že Rada Energetického regulačního úřadu v cenovém rozhodnutí pro příští rok bez udání důvodu zrušila podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. „Uvítali bychom, kdyby pan ministr Josef Síkela vydával méně tiskových zpráv o tom, jak s námi jedná a co jsme mu sdělili ohledně cen tepla, a místo toho s námi opravdu jednal a zabýval se problémy teplárenství, k nimž on i tato vláda bohužel přispěli, a které, pokud je nechá dále eskalovat, budou mít výrazný dopad na čtyři miliony lidí,“ uvedl pro SZ Topolánek. Zároveň se zapřísáhl, že se zástupci tepláren nikdy ministr Síkela během svého mandátu nejednal, což by bylo bezprecedentní i za normální situace. Topolánek také Síkelovi vytkl, že má ohledně vývoje cen příliš optimistická očekávání, protože podle sdružení se stále nepodařilo získat notifikaci přechodné transformační podpory tepla, která by mohla významně snížit ceny tepla v této topné sezóně. „Za této situace je tvrzení pana ministra Síkely, že zvýšení cen tepla v neplynových teplárnách bude v rozmezí 20 až 30 procent, nepřiměřeně optimistické,“ uvedlo Topolánkovo sdružení.

A v tom se shoduje i s názorem společnosti NWT. „Dosavadní podpora státu pro obchodníky s energiemi se ukazuje být zcela nedostatečná, a to jak z věcného, tak i časového hlediska. Vzhledem k situaci na trhu s energiemi, jakož i všeobecně předpokládanému vývoji, jenž zřejmě nebude pozitivní, se obáváme, že přes veškerou snahu nebude možné realistické a včasné řešení vzniklé situace nalézt,“ zdůraznila společnost NWT ve svém prohlášení.

(pb)

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies