Reklama

Celkem 14 259 spotřebitelský podání přijal loni Energetický regulační úřad. Oproti předchozímu roku se jejich počet znovu zvýšil, téměř o šest procent. „Jako čím dál problematičtější se v energetice ukazují zprostředkovatelé, konkrétně energetické aukce. Stačí se podívat na data. Ještě v roce 2018 jim patřilo každé desáté spotřebitelské podání na Energetický regulační úřad, loni už to bylo každé páté podání,“ komentoval statistiku člen Rady ERÚ Rostislav Krejcar. Přitom skutečný podíl zprostředkovatelů na počtu podání může být ještě vyšší. Za řadou problémů evidovaných v dalších skupinách stížností, zejména pod „Změnou a zjištěním dodavatele“, totiž podle zkušeností ERÚ stál také zprostředkovatel.

Podobně je na tom i Česká obchodní inspekce. „Dostáváme 900 písemných podnětů ročně. Přicházejí přes naši elektronickou podatelnu nebo dokonce poštou,“ řekl nám Jiří Fröhlich z Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. A dále prohlásil. „Kvalifikovaný odhad je, že se na nás kvůli přeprodejcům energií obrátí až 10 tisíc spotřebitelů za rok i telefonicky.“

Ti se dokonce několikrát setkali s agresivní obchodní praktikou: „Buďto to podepíšete, nebo od vás neodejdu!“ Je to nátlak, jaký byl naposledy na předváděcích akcích. Zdá se, že problém se zprostředkovateli energií se tak trochu podobá pandemii koronaviru. Co s ní? Vymyslíme vakcínu? Budeme posilovat imunitu?

Řešení se již hledá. Pod záštitou poslanců Patrika Nachera a Mariana Jurečky se koncem února na půdě Poslanecké sněmovny konala konference Energetického regulačního úřadu nazvaná „Novela energetického zákona: Stop energetickým šmejdům“. „Potřeba je najít rychlé a účinné řešení, tedy upravit energetický zákon a činnost zprostředkovatelů podřídit přinejmenším stejným pravidlům, jaká platí pro dodavatele,“ prohlásil na konferenci Ladislav Havel, člen Rady ERÚ, a dodal: „Spotřebitelé už potřebují naši reálnou pomoc.“

„Účinná forma ochrany koncového zákazníka před energošmejdy je například licence k provozování obchodní činnosti v oblasti prodeje energetických komodit, která by se neudělovala automaticky, ale za splnění základních podmínek, jako je absolvování školení a přijetí profesní odpovědnosti, například i formou pojištění profesní odpovědnosti. Školení by mělo garantovat alespoň základní orientaci v energetice, obchodu a legislativě spjaté s činností energetického zprostředkovatele,“ prohlásil Marian Jurečka, člen Hospodářského výboru Parlamentu ČR.

Zatímco dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru Energetického regulačního úřadu, zprostředkovatelům stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda a dohled mají pouze obecný. Změnit by to měla novela energetického zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a byla proto jedním z témat konference. Věřme, že tato novela energetického zákona bude projednána a schválena. Navíc i brzy.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies