Reklama

S chutí hotovo a půl je hotovo

18.02.2022

Zdarma

Minulý měsíc dostala Česká republika, po týdnech politických tanečků, lavírování a bezmála jednoho dne čistého času zabitého verbálními exhibicemi našich poslanců, konečně novou vládu. A tím pádem i nového šéfa resortu spravedlnosti. Stal se jím (už podruhé ve své kariéře) známý brněnský patriot JUDr. Pavel Blažek. Nečeká ho věru lehká práce a lehké volební období, protože Česká republika se nachází v nejhlubší ekonomické a sociální krizi od svého vzniku. Ovšem ministr – snad proto, že už jak bylo řečeno má za sebou jedno působení v křesle šéfa české spravedlnosti – hned od prvních dnů ve své funkci zařadil vysoký rychlostní stupeň a pustil se do práce; však toho má také na čtyři roky ve funkci podle not vládního programu „ažaž“.  Bohužel, bez ohledu na jeho nabitou vládní agendu mu hned po usednutí do vládního křesla přistál na hlavě skandál: shodou okolností také z Brna, s půl roku trvajícími stovkami odposlechů ze zákona přitom důvěrných porad advokátů s klienty, podepsaný jeho podřízeným, tamním soudcem Liborem Hanušem. Nezbývá nám tedy (všem) přát, aby se svých plánů s modernizací českého trestního a civilního práva, o kterých nám krom dalšího pověděl v exkluzivním rozhovoru, zhostil s úspěchem.

Hlavním tématem tohoto čísla, které právě držíte v ruce, jsou okolnosti a současný stav krachu Growing Way. Zákulisní informace hovoří o tom, že se v této kauze můžeme dočkat ještě řady překvapení a zajímavých informací. A to nejen kvůli samo o sobě vysoké částce přes jeden a půl miliardy korun, po kterých se jen zaprášilo. Vyzpovídali jsme proto všechny důležité hráče v této hře, insolventního správce Mgr. Hladkého a zástupce významné skupiny z více jak 4000 napálených věřitelů JUDr. Žižlavského. Dali jsme prostor také advokátní kanceláři Kubica Partners s.r.o, zastupující věřitelku Jarmilu Kubicovou, která chtěla zabránit vydání rozhodnutí o úpadku Growing Way. Bohužel, odpověď nepřišla. Tak či tak, Konkursní noviny budou tuto kauzu dál sledovat.

ISIRu- tedy Insolvenčnímu rejstříku, bude brzy patnáct let a to je věk, ve kterém člověk dostává občanský průkaz a stává se tak trochu dospělým, a za své skutky i sám odpovědným. Proto jsme se v naší pravidelné anketě ptali zeptali zástupců všech hlavních profesí, kteří s ISIR přicházejí ve své práci do styku, na své zkušenosti s ním  Jak jeho počínání, funkci, uživatelské prostředí hodnotí ti, kteří s nim den co den přicházejí do styku? A co by třeba šlo na ISIRu na prahu třetí dekády 21. století ještě změnit, aby se stal opravdu prvotřídně fungujícím nástrojem?

Problémy s osobními bankroty, insolvencemi a dluhy nemají ovšem jen firmy a instituce, ale také bytová družstva, jejichž členové musí platit dluhy nezodpovědných sousedů ze svých kapes. Vymahatelnost těchto pohledávek je přitom obtížná a často dokonce nemožná. Vyplývá to z informací, které nám poskytla v rozhovoru Mgr. Horáková z Oddělení legislativně – právního Svazu českých a moravských bytových družstev.Jakkoliv se jedná na první pohled o okrajové téma, ve skutečnosti jsou jeho dopady na českou společnost značné – a se stoupající inflací a cenami energií i základních potravin (na rozdíl od Polska totiž česká vláda své občany stále zatěžuje neúměrně vysokými DPH) budou ještě větší.

Abychom ale nebyli jen stále negativní: v tomto čísle Konkursních novin startuje nepravidelný cyklus analýz a srovnávání českého insolventního práva s našimi nejdůležitějšími partnery v EU a potažmo i Evropě. Jak ukazuje hned první srovnání s „cizinou“, tedy nám stále nejbližším Slovenskem, nevedeme si v tomto směru zas tak špatně. Tak uvidíme, co nás bude čekat dál- nejen v tomto srovnávání, ale i v reáliích roku 2022.

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies