Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Rozhovor s JUDr. Pavlem Bergerem

20.10.2017

Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení   

Již déle než čtvrt roku je účinná rozsáhlá novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb., která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. Rozšiřuje i zpřesňuje definici úpadku a zavádí mnoho změn jak pro věřitele, tak pro dlužníky. A právě o těchto změnách jsme hovořili s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Pavlem Bergerem.  

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Novela insolvenčního zákona přinesla mnoho změn všem účastníkům insolvenčního řízení   

Již déle než čtvrt roku je účinná rozsáhlá novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb., která zásadním způsobem mění řadu aspektů insolvenčního řízení. Rozšiřuje i zpřesňuje definici úpadku a zavádí mnoho změn jak pro věřitele, tak pro dlužníky. A právě o těchto změnách jsme hovořili s advokátem a insolvenčním správcem JUDr. Pavlem Bergerem.  

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies