Reklama

Rejstřík trestů čeká přechod na nový systém, výpisy nebudou dostupné od 4. 10. do 7. října a přístup nebudou mít ani úřady

04.10.2023

Zdarma

Rejstřík trestů čeká plánovaná odstávka z důvodu přechodu na nový systém. Od večera 4. října do půlnoci 7. října nebude možné rejstřík trestů vygenerovat ani z Portálu občana, ani na pobočkách Czech POINT. K datům z rejstříku se nedostanou ani žádné úřady a další orgány veřejné moci.

Rejstřík trestů je nejčastěji požadován při nástupu do nového zaměstnání, a to pro prokázání bezúhonnosti, tedy pro osoby, které nebyly pravomocně odsouzeny. Teď však čeká tento rejstřík plánovaná odstávka od 4.10. od 21:30 do 7.10 ~0:00, Digitální a informační agentura (DIA) proto doporučuje vyřídit veškeré žádosti o výpis z rejstříku před plánovanou odstávkou. Do systému se totiž nedostanou ani úředníci.

„Přechod na nový systém spravující takto velké množství dat je záležitost, kterou nechceme podcenit a odstávka je z toho důvodu delší. Díky tomu jak je dnes snadné a rychlé podání vyřídit online, doufáme, že občany ani úředníky citelně nezasáhne,“ doplňuje Anna-Marie Lichtenbergová z oddělení Komunikace a PR Digitální a informační agentury.

A jak si o výpis co nejrychleji zažádat? K vyřízení žádosti elektronicky se stačí přihlásit na Portál občana skrze identitu občana a požádat v sekci Podání → Žádosti o výpisy → Výpis z Rejstříku trestů online službou nebo prostřednictvím datové schránky na Portálu občana v sekci Podání → Žádosti o výpisy → Výpis z Rejstříku trestů datovou schránkou. Výpis poté přijde do datové schránky. Obě tyto možnosti jsou pro občany zdarma. Výpis z rejstříku trestů lze také získat na pobočce Czech POINT. K tomu je potřeba mít s sebou doklad totožnosti, cena za tuto službu je 100 Kč.

Autor: Petr Blahuš (red)

Foto: Archív KN

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies