Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Reakce ČAV ke kroku Senátu Parlamentu ČR, kterým podpořil krajskou teritorialitu

24.09.2021

Senát Parlamentu České republiky podpořil návrh na zavedení takzvané krajské exekutorské teritoriality. Podle této novinky v českém právním systému by měly být exekuce nově rozdělovány mezi exekutory podle trvalého bydliště dlužníka. Tuto novinku dlouhodobě a razantně odmítá Česká asociace věřitelů. Její prezident, advokát JUDr. Pavel Staněk, zaslal Konkursním novinám reakci této profesní organizace, která patří ke kritikům daného systému.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Senát Parlamentu České republiky podpořil návrh na zavedení takzvané krajské exekutorské teritoriality. Podle této novinky v českém právním systému by měly být exekuce nově rozdělovány mezi exekutory podle trvalého bydliště dlužníka. Tuto novinku dlouhodobě a razantně odmítá Česká asociace věřitelů. Její prezident, advokát JUDr. Pavel Staněk, zaslal Konkursním novinám reakci této profesní organizace, která patří ke kritikům daného systému.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies