Reklama

Promíjení starých dluhů. Politikum před volbami, nebo skutečná pomoc?

20.08.2021 Naše téma Placené

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací i zcela nových zákonných norem i na poli exekučním a insolvenčním. Pro některé jejich výplody se už dokonce zažilo trefné označení „milostivé léto“. Mezi nejnovější počiny našich poslanců a senátorů patří i dvě novinky: vznik chráněného účtu od 1. 7. a zpětné odpuštění starých dluhů, které Senát protlačil ke stejnému datu ve verzi, která nakonec skončí u Ústavního soudu. V této souvislosti jsme se vybraných odborníků zeptali na jejich názory k těmto zákonným úpravám. Aby byla šíře záběrů názorů a zkušeností co největší – a to i po geografické stránce, oslovili jsme jak zástupce českých, tak i moravských soudních exekutorů, protože je známou zkušeností, že jinak vidí věci v Praze a jinak mimo ni, stejně jako jinak vidí realitu lidé „nahoře“ a „dole“. Dlužno poznamenat, že v tomto případě se názory vedení z Prahy a základny na Moravě v drtivé většině shodují.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies