Promíjení starých dluhů. Politikum před volbami, nebo skutečná pomoc?

2021-08-20 | Konkursní noviny
Aktuální čísloNaše témaPlacené

Zákonodárci se letos opravdu činí. Na vině jsou blížící se volby, které způsobily (a ještě způsobí) legislativní smršť novelizací i zcela nových zákonných norem i na poli exekučním a insolvenčním. Pro některé jejich výplody se už dokonce zažilo trefné označení „milostivé léto“. Mezi nejnovější počiny našich poslanců a senátorů patří i dvě novinky: vznik chráněného účtu od 1. 7. a zpětné odpuštění starých dluhů, které Senát protlačil ke stejnému datu ve verzi, která nakonec skončí u Ústavního soudu. V této souvislosti jsme se vybraných odborníků zeptali na jejich názory k těmto zákonným úpravám. Aby byla šíře záběrů názorů a zkušeností co největší – a to i po geografické stránce, oslovili jsme jak zástupce českých, tak i moravských soudních exekutorů, protože je známou zkušeností, že jinak vidí věci v Praze a jinak mimo ni, stejně jako jinak vidí realitu lidé „nahoře“ a „dole“. Dlužno poznamenat, že v tomto případě se názory vedení z Prahy a základny na Moravě v drtivé většině shodují.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno