Reklama

Kontury reorganizace skupiny Arca jsou příliš mlhavé. O podpoře se teprve rozhodneme, říká advokát a zakladatel AK Indra, Šebesta, Kincl Marek Indra, důležitý hráč v ostře sledované kauze.

Jeho investiční fond IFIS má pověst nelítostného mrchožrouta a tvrdého hráče, který kupuje pohledávky za firmami, jež melou z posledního. Mohl by o tom vyprávět třeba František Vaculík, někdejší vládce stavební skupiny PSJ, nyní se o tom přesvědčuje plnými doušky Rastislav Velič, šéf a většinový majitel kolabující skupiny Arca Investments.
IFIS dnes patří mezi nejagilnější hráče v ostře sledované kauze. Významnou pozici má například v krachu společnosti Savoy Františkovy Lázně, která skupině Arca patří. Zde IFIS převzal bankovní pohledávku od Raiffeisenbank. Lázeňskou společnost se Velič a jeho advokáti snaží reorganizovat pod dohledem zkušeného insolvenčního správce Leeho Loudy. V pondělí 10. května o jejím osudu bude navíc rozhodovat schůze věřitelů a IFIS v ní má hrát důležitou roli. Zatím příliš pochopení pro Veličovy plány nemají.
Brněnský investor, advokát a zakladatel AK Indra, Šebesta, Kincl pro Hrot shrnul své postoje před důležitým týdnem prostřednictvím mailového rozhovoru.

Vrchní soud zrušil zastavení insolvenčního řízení na majetek skupiny Arca Investments (AI) v Česku. Jak moc zásadní zvrat v příběhu to podle vás je?

Odvolací soud vyhověl odvoláním IFIS, dlužníka a dalších věřitelů a zrušil lednové rozhodnutí Městského soudu v Praze o zastavení insolvenčního řízení na majetek AI pro nedostatek mezinárodní příslušnosti českých soudů. Důležité jsou zejména právní názory vyjádřené v odůvodnění odvolacího soudu.
Odvolací soud konstatoval několik důležitých faktů: věřitelé vnímají AI jako osobu podnikající v České republice. AI dlouhodobě na území Česka vykonává hospodářskou činnost a má zde faktickou provozovnu. Dva z těchto tří faktů tvrdil IFIS od samotného počátku řešení úpadku AI před českými soudy. Fakta tvrzená odvolacím soudem jsou podle evropského práva předpokladem, aby úpadek AI byl řešen českými soudy. Právní názor odvolacího soudu je podle procesních předpisů závazný také pro Městský soud v Praze. Věřím, že nyní schází už jen málo, aby bylo definitivně určeno, že insolvenční řízení AI bude řešeno v České republice.

Ale úplně jisté to stále není. Jste připraveni i na „slovenskou“ cestu?

Jen těžko si lze představit, že by za této situace Městský soud v Praze rozhodl, že v případě AI není mezinárodně příslušný. Přesto jsme připraveni a máme již nyní vybudované zázemí pro případ, že by přes všechno, co se doposud událo, bylo rozhodnuto o řešení úpadku před slovenskými soudy. Taková příprava je nutná už proto, že insolvenční řízení na majetek AI bude mít bezpochyby přeshraniční dosah.

Jak se podle vás bude nyní vyvíjet insolvenční řízení na majetek AI?

To důležité se stalo, české soudy se poměrně jednoznačně postavily za názor, který IFIS hájí dlouhodobě. AI má své COMI (tedy centrum ekonomických zájmů) na území České republiky. AI podala sama insolvenční návrh. Věřím, že nyní dostanou věci rychlejší spád. Předpokládám, že Městský soud v Praze, v souladu se závazným názorem odvolacího soudu, potvrdí svou mezinárodní příslušnost a následně rozhodne o úpadku skupiny. Pak poběží lhůta dvou měsíců pro podání přihlášek, tím bude vymezen okruh účastníků insolvenčního řízení.
O způsobu řešení úpadku se rozhodne na schůzi věřitelů, která proběhne asi za čtyři až šest měsíců po rozhodnutí o úpadku AI. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku bude pro celkový výsledek insolvence určující.

Odvolací soud označil námitku věřitelů, že AI je černou bankou, jako „zjevně pouze spekulativní“. Zástupce těchto věřitelů přesto připravuje v tomto směru podnět pro Městské státní zastupitelství v Praze. Může to ovlivnit průběh řízení?

Jak jsem už uvedl, právní názor odvolacího soudu je pro Městský soud v Praze závazný. Stejně tak by k tomuto názoru mělo minimálně přihlížet MSZ Praha. Domnívám se, že další snahy prosadit myšlenku o AI jako o černé bance mají jen malou šanci na úspěch.

Jak velké portfolio pohledávek za Arca Investments, a. s., nyní IFIS drží?

IFIS se od samého počátku řešení úpadkové situace AI snaží sjednotit co největší počet věřitelů. Jsme přesvědčeni, že pouze společný postup dává věřitelům naději, že úpadek Arky bude vyřešen k jejich maximální spokojenosti, tedy že jejich pohledávky budou uspokojeny v maximální možné míře. V současné době IFIS eviduje vážné zájemce o společné řešení pohledávek za dlužníkem Arca v součtu za více než šest miliard korun, s nimiž je v pravidelné komunikaci. Každým dnem však zájemců přibývá. Jednotky miliard již máme vázané smluvně, přičemž významná většina věřitelů preferuje postoupení pohledávek přímo na IFIS.

Ale přímými vlastníky pohledávek za Arca Investments zatím nejste.

Rozsah pohledávek držených nebo zastupovaných ze strany IFIS se každým dnem navyšuje. Je to dlouhodobý a setrvalý proces. Konečnou výši pohledávek držených IFIS zveřejníme až v rámci přihlášek pohledávek, do té doby považujeme přesný rozsah námi držených pohledávek za obchodní tajemství.

Jak nahlížíte na postup dle médií nových „hráčů“, kteří avizují nakupování pohledávek věřitelů Arky? Mám na mysli spolek Traficon Advisors a spolek Avea.

Všechny tyto subjekty vstoupily do hry ve snaze pomoci věřitelům získat alespoň část investovaných financí zpět až v reakci na jednání IFIS, který jako první poukázal na úpadkovou situaci skupiny Arca Investments. To už samo o sobě svědčí o jejich motivaci, snaží se participovat na snaze aktivně řešit úpadkovou situaci Arky. Tyto subjekty již v situaci kolem Arky vystupovaly v minulosti, jak je možné dohledat v médiích. Z některých článků vyplývá, že například Traficon nabízel směnky skupiny Arca. O skupině AVEA a jejích motivacích máme také mnoho pochybností, nicméně sledujeme vývoj a konkurenci, která vyvíjí nemalé snahy přesvědčit věřitele o zastoupení. IFIS se nyní soustřeďuje zejména na své aktivity, jsme přesvědčeni, že úspěch v tomto případě přinese pouze usilovná a správně cílená snaha dosáhnout maximálního uspokojení všech věřitelů.

Jaký je váš primární cíl? Jak na úrovni skupiny Arca, tak v insolvenci spřízněné společnosti Františkovy Lázně Savoy.

IFIS je investiční fond, jehož cílem je zhodnocení vložených finančních prostředků, stejný cíl IFIS sleduje také v insolvenci AI a FL Savoy. V insolvenčním řízení rozhodují věřitelé většinou svých hlasů. V řízení na majetek AI se IFIS snaží vybudovat si pozici věřitele, který bude schopen vahou svých hlasů zajistit všem věřitelům maximální možné uspokojení. Nehodláme jen nečinně přihlížet, to by odporovalo filozofii našeho investičního fondu.

V lázeňské společnosti situaci vnímáte jak? Nevypadá to, že byste podporovali dlužníkem prosazovanou reorganizaci.

IFIS nikdy neřekl, že nechce reorganizaci této společnosti. Jak jsem už uvedl, IFIS má zájem na zhodnocení své investice do pohledávky za Savoy FL, samozřejmě legitimními prostředky. Konkurz bychom prosazovali pouze v případě, že bude pro zhodnocení naší pohledávky výhodnější než reorganizace prosazovaná dlužníkem. IFIS má výhrady ke způsobu reorganizace, kterou prosazuje dlužník, nikoli k reorganizaci jako takové.

S vedením AI máte tedy spíše nepřátelský vztah? Snahu Rastislava Veliče skupinu reorganizovat pomocí britského partnera Blantyre Capital spíše kritizujete, je to tak?

IFIS nemá žádný vyhraněný vztah k vedení AI. IFIS a AI jsou podnikatelé, obchodníci, nejde o žádné osobní averze nebo vztahy, jde o obchod. Snahu AI o reorganizaci posoudí IFIS v okamžiku, kdy budou známa konkrétnější fakta o navrhovaném způsobu reorganizace, zatím je vše příliš mlhavé a nejisté. IFIS nemá výhrady k reorganizaci jako takové, ale musí být navržena jasně, určitě a srozumitelně. Neurčité sliby IFIS hodnotit nemůže a nebude.
 
Zdroj: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pripad-arca-ted-dostane-spad-veri-najezdnik-indra
 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies