Reklama

„Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchoděčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím.“  

(Tomáš Baťa)

Kdo je vlastně ARCA CAPITAL

ARCA CAPITAL je investiční skupina působící především v oblasti rizikového kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Praze, Bratislavě, Londýně a Kyjevě a v businessu se pohybuje 17 let. Donedávna si nevedla špatně.

V roce 2004 vstupuje na český trh a stává se majitelem Ondrášovky. V roce 2016 kupuje Karlovarskou korunní a v roce 2017 na Smetanově nábřeží v Praze palác Bellevue. To ještě v jejím vedení sedí slovenský podnikatel, finančník a zakladatel Pavol Krúpa. V roce 2018 skupinu ARCA CAPITAL opouští a začíná podnikat pod hlavičkou Krupa Global Investments (KGI).

Při vstupu Arcy do privátní vídeňské banky Wiener privat bank ve 2019 dochází k rozporu mezi vlastníky a do vedení nastupuje většinový akcionář Rastislav Velič. Ještě v dubnu 2020, ARCA CAPITAL oznamuje nákup 47,5 % podílu ve společnosti M&M Reality.

Ale v červnu tohoto roku se již objevují první spekulace o finančních problémech této skupiny. Celosvětový problém Covid19 je oříškem i pro větší hráče, u ARCA CAPITAL to však vypadá na definitivní pád.

Věřitelé nepodpořili prodloužení moratoria. Arca Capital Bohemia, a.s., Arca Investmens, a.s. a Rastislav Velič čelí insolvenčním návrhům Investičního fondu IFIS.

Vztah těchto tří členů skupiny ARCA CAPITAL lze vyjádřit takto:

 

 

 

Deník případů ARCA

Všechny tři subjekty nějakým způsobem čelí atakům věřitelů a jejich majetky jsou ohroženy insolvenčním řízením. Přinášíme chronologický přehled nejpodstatnějších událostí v insolvenčních řízeních na majetky Arca Capital Bohemia a.s., Arca Investments, a.s. a p. R. Veliče:

 

Datum události Arca Capital Bohemia a.s.

(dále „ACB“)

Arca Investments a.s.

(dále „AI“)

Rastislav Velič

(dále „RV“)

26.6.2020 AI požádala u Okresného súdu v v Trnave (SR) o dočasnou ochranu před věřiteli podle slovenského Lex Covid
2.7.2020 OS Trnava povolil AI dočasnou ochranu před věřiteli na území Slovenska
31.8.2020 ACB požádala o mimořádné moratorium
31.8.2020 Soud vyhlásil na majetek ACB mimořádné moratorium
18.9.2020 Investiční fond IFIS (dále „IFIS“) podal na majetek AI insolvenční návrh
21.9.2020 IFIS navrhl OS Trnava zrušení dočasné ochrany AI před věřiteli, IFIS má za to, že AI se dočasné ochrany domohla neoprávněně
22.9.2020 Soud zastavil řízení o ins. návrhu IFIS; soud má za to, že řízení má být vedeno na Slovensku, kde má AI formální sídlo
24.9.2020 IFIS se proti zastavení ins. řízení odvolává
23.10.2020 IFIS se návrhem na určení lhůty podle zákona o soudech a soudcích domáhá, aby jeho odvolání bylo neprodleně předloženo odvolacímu soudu IFIS podává insolvenční návrh na majetek RV
26.10.2020 Soud vyhověl návrhu IFIS a předkládá odvolání IFIS Vrchnímu soudu v Praze
27.10.2020 KGI soudu navrhuje zrušení mimořádného moratoria u ACB a požaduje ustanovení předběžného ins. správce; podle KGI zvýhodňuje ACB věřitele ze skupiny ARCA CAPITAL
29.10.2020 IFIS doplňuje insolvenční návrh. Poukazuje na návrhy personálních agentur Manuvia, členů ARCA CAPITAL, na mimořádné moratorium. Společnosti ze Manuvia, ač mají sídlo na Slovensku, žádají o ochranu před věřiteli u českých soudů.

Současně RV žádá o dalších 30 dnů pro předložení seznamu majetku a závazků.

30.10.2020 AI předkládá u OS Trnava vyjádření k návrhu IFIS na zrušení dočasné ochrany
2.11.2020 Soud ustanovil ACB předběžného ins. správce a uložil mu přezkoumat, jak ACB hospodaří se svým majetkem, k návrhu na zrušení mim. moratoria nařizuje jednání na 19.11.2020 IFIS doplňuje odvolání proti zastavení řízení. Poukazuje na návrhy personálních agentur Manuvia, členů ARCA CAPITAL, na mimořádné moratorium. Společnosti ze Manuvia, ač mají sídlo na Slovensku, žádají o ochranu před věřiteli u českých soudů.

Je zřejmé, že AI má být souzena v ČR

 

3. – 5.11.2020 Do řízení se hlásí dalších 13 věřitelů, zejména družstev, které uplatňují pohledávky ve výši cca 227 mil. Kč
12.11.2020 Soud vyzval RV k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců
13.11.2020 IFIS navrhuje ustanovit RV předběžného ins. správce. IFIS poukazuje na podezřelé nakládání s majetkovými podíly ze strany RV
18.11.2020 IFIS reaguje u OS Trnava na vyjádření AI. Vyvrací tvrzení AI a dál trvá na svém návrhu, který obohacuje u další rozhodné skutečnosti, včetně odkazuje na odklánění majetku ze strany RV
19.11.2020 Bouřlivé soudní jednání o zrušení moratoria u ACB. Soud oznamuje, že návrhu KGI nevyhoví.
20.11.2020 Další věřitel uplatňuje pohledávku ze směnek ve výši 40,5 mil. Kč; uplatněné pohledávky dosahují astronomických 287 mil. Kč. RV namítá, že místně příslušný pro jeho řízení je KS Brno, nikoli MS Praha, odkazuje na své údajné bydliště v malé obci v okrese Brno – venkov
25.11.2020 Soud zamítá návrh KGI na zrušení moratoria u ACB, současně zprostil funkce předběžného ins. správce

 

26.11.2020 Další věřitelé přihlašují bez mála 115 mil. pohledávku. Teď je proti AI uplatňováno

přes 400 mil. Kč!

IFIS vyvrací námitku místní nepříslušnosti uplatněnou RV a navrhuje pokračování řízení u MS Praha, současně označuje další věřitele;

RV nyní reálně dluží přes 106 mil. Kč

Další věřitel uplatnil přihláškou směnky za téměř 90 mil. Kč;

Teď jsou proti RV uplatněny pohledávky cca 200 mil. Kč

30.11.2020 ACB žádá o prodloužení moratoria o další 3 měsíce, tj. do konce února 2021. Soud vyzývá RV, aby doložil svá doposud nedoložená tvrzení o novém bydlišti v okr. Brno – venkov
1.12.2020 Soud zamítl žádost ACB o prodloužení moratoria Věřitelé soudu navrhli ustanovení předběžného věřitelského výboru
2.12.2020 Hlásí se další věřitel – pohledávek je za 410 mil. Kč!
7.12.2020 Věřiteli přihlášeny pohledávky za dalších 21 mil. Kč! Celkem je to 221 mil. Kč!
11.12.2020 Další věřitelé podporují ustanovení předběžného věř. výboru

 

Insolvenčřízení se skupinou ARCA musí být vedeno v Česku

Příběh dlužníků ze skupiny ARCA je teprve na počátku. Investiční fond IFIS se všeobecně angažuje v takových obchodních případech, které odpovídají jeho statutu. Nakupuje a realizuje rizikové pohledávky, jako jsou pohledávky ze směnek skupiny ARCA. Prosazuje řešení úpadkové situace skupiny ARCA cestou insolvence vedené před českými soudy. „Přenesení insolvenčního řízení na Slovensko, prosazované skupinou Pavola Krúpy, nedává smysl, je v rozporu s právními normami EU, zájmy věřitelů i chováním samotných členů skupiny ARCA,“ zdůraznila Kamila Svobodová, mluvčí investičního fondu IFIS. Dcera Arcy Investments, společnost Františkovy Lázně SAVOY a.s. požádala o povolení reorganizace v ČR, Rastislav Velič podle vlastních vyjádření žije dlouhodobě v České republice, proto řešení věcí mimo území České republiky postrádá podle právníků IFIS logiku.

Potáhnou-li věřitelé za jeden provaz a budou-li své zájmy v insolvenčních řízeních na majetek skupiny ARCA prosazovat společně, uspějí. IFIS intenzivně pracuje na sjednocení věřitelů výkupem jejich pohledávek a zajištěním zastupování věřitelů v insolvenci spolupracující advokátní kanceláří, podle volby samotného věřitele.

 

Velký zájem věřitelů skupiny ARCA o spolupráci s investičním fondem IFIS

„Musím upřesnit některé mediální výstupy, ve kterých jsou jako lídři věřitelů skupiny ARCA prezentovány různé advokátní kanceláře, které nezajištěným věřitelům nabízí jejich zastoupení při vymáhání pohledávek. To většinou přináší potřebu vydání dalších okamžitých nákladů ze strany věřitelů. Přitom IFIS disponuje vlastními pohledávkami za skupinou ARCA, do nákupu vložil nemalé prostředky a není jeho primárním zájmem profitovat z odměny z vymoženého,“ zdůrazňuje Kamila Svobodová, mluvčí investičního fondu IFIS.  Hlavním zájmem IFIS je pro sebe i pro ty které zastupuje, vymoci co nejvyšší návratnost pohledávky. Právě proto je tak velký zájem o spolupráci věřitelské základny skupiny ARCA přímo s fondem IFIS. Je totiž zajímavé nechat se zastupovat přímo jedním z velkých a erudovaných věřitelů, když má tu nejlepší motivaci vymoci z dlužníka co nejvíce, protože v celém případu má vloženy vlastní peníze. Právní zastupování je jedna z variant nabídky Investičního fondu IFIS, ale existují i výhodnější alternativy spolupráce bez potřeby dalších okamžitých výdajů „IFIS je s ostatními věřiteli na jedné lodi, neschovává se za jejich záda. Nejbližší kroky o tom všechny přesvědčí,“ uzavírá právník investičního fondu IFIS.

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies