Reklama

Právnická firma roku 2021

20.11.2021

Zdarma

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila 1. listopadu na pražském Žofíně výsledky letos už 14. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo- stejně jako v minulých letech- Ministerstvo spravedlnosti České republiky, záštitu nad samotným slavnostním galavečerem pak stejně již tradičně Česká advokátní komora.

 

Hlavní cena

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘ
Vítěz kategorie: Dentons Europe CS LLP, organizační složka

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO DOMÁCÍ KANCELÁŘ
Vítěz kategorie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU ZA NEJLEPŠÍ KLIENTSKÉ SLUŽBY
Vítěz kategorie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

 

Odborné a zvláštní kategorie

 1. Právo obchodních společností – Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
 2. Právo hospodářské soutěže – Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
 3. Developerské a nemovitostní projekty – Dentons Europe CS LLP, organizační složka
 4. Fúze a akvizice – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 5. Restrukturalizace a insolvence – ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
 6. Řešení sporů a arbitráže – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 7. Bankovnictví a finance – PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 8. Kapitálové trhy – Glatzová & Co., s.r.o.
 9. Telekomunikace a média – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 10. Duševní vlastnictví – Čermák a spol.
 11. Právo informačních technologií – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 12. Veřejné zakázky – Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.
 13. Pracovní právo – PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 14. Trestní právo – Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o.
 15. Firemní compliance – Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.
 16. Daňové právo – Rödl & Partner, advokáti, s.r.o.
 17. Energetika a energetické projekty – act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
 18. Logistika a dopravní stavby – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 19. Zdravotnické právo – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 20. Právo životního prostředí – Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

 • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

 • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
 • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies