Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Pravděpodobně bude velký nárůst klientů kolem léta, kdy novela vstoupí v účinnost

18.04.2019

Hovoříme s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou z Občanské poradny Remedium

Insolvence je nástroj v rámci soudního řízení, který má zajistit co nejvyšší a poměrné uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Pomoci má i samotným dlužníkům, kterým nabízí možnost vypořádání dluhů. Letos Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která zavádí oproti dosavadní praxi mírnější podmínky oddlužení. Přesto na ně nedosáhne každý. Prezident insolvenční novelu podepsal, takže platit začne zřejmě od 1. června 2019. Co tato novela přinese občanským poradnám, o tom jsme hovořili s pracovnicemi Občanské poradny Remedium – s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Hovoříme s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou z Občanské poradny Remedium

Insolvence je nástroj v rámci soudního řízení, který má zajistit co nejvyšší a poměrné uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Pomoci má i samotným dlužníkům, kterým nabízí možnost vypořádání dluhů. Letos Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která zavádí oproti dosavadní praxi mírnější podmínky oddlužení. Přesto na ně nedosáhne každý. Prezident insolvenční novelu podepsal, takže platit začne zřejmě od 1. června 2019. Co tato novela přinese občanským poradnám, o tom jsme hovořili s pracovnicemi Občanské poradny Remedium – s vedoucí Mgr. Hanou Krusberskou a projektovou manažerkou Mgr. Kristýnou Schreilovou.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies