Poslední dobou jsme svědky vychylování misky vah ve prospěch dlužníků

20.11.2021 Naše téma Placené

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem

NACHÁZÍME SE UPROSTŘED ČASOVĚ OHRANIČENÉ PLATNOSTI TZV. MILOSTIVÉHO LÉTA, JEDNÉ Z NEJKONTROVERZNĚJŠÍCH NOREM ČESKÉHO CIVILNÍHO PRÁVA PŘINEJMENŠÍM ZA POSLEDNÍ DEKÁDU. TENTO POLITICKÝ PRÁVNÍ AKT- NEBOJME SE TO TAK OTEVŘENĚ POJMENOVAT- ROZDĚLIL NEJEN ODBORNÍKY, ALE TAKÉ ŠIROKOU VEŘEJNOST A ČÁSTĚČNĚ I SAMOTNÉ ČESKÉ ZÁKONODÁRCE. PŘES JEHO PRÁVNÍ NEDOKONALOST, KVŮLI KTERÉMU SE UŽ ZAČÍNÁ MLUVIT O NUTNOSTI NOVELIZACE, JSME VŠUDE- DOKONCE I VE VEŘEJNOPRÁVNÍCH (SIC!) MÉDIÍCH – SVĚDKY OBŘÍ REKLAMNÍ KAMPANĚ, PROPAGUJÍCÍ TENTO PŘEDVOLEBNÍ POPULISMUS NĚKTERÝCH PARTAJÍ. „V POSLEDNÍ DEKÁDĚ JSME  SVĚDKY MNOHA PRÁVNÍCH ÚPRAV, KTERÉ VYÚSTILY VE VĚTŠÍ OCHRANU DLUŽNÍKŮ NA ÚKOR VĚŘITELŮ,“ POSTESKL SI V NAŠEM ROZHOVORU NA TÉMA DOPADY „MILOSTIVÉHO LÉTA“ PREZIDENT EXEKUTORSKÉ KOMORY MAGR. JAN MLYNAČÍK. PODLE NĚJ SE NAVÍC JEDNÁ V PŘÍPADĚ TÉTO NORMY O PŘÍŠERNOU PRÁVNÍ TRAGÉDII, ZE KTERÉ JSOU NAVÍC DOSUD VÝSLEDKY PŘINEJMENŠÍM ROZPAČITÉ. A TO NEJEN CO SE TÝČE POČTU TĚCH, KTEŘÍ TZV. MILOSTIVÉ LÉTO DOPOSUD VYUŽILI.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies