Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Pokud se situace okamžitě nezlepší, může všechna dlouho budovaná vymahatelnost práva v české republice přijít vniveč

22.07.2022

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem

Že žijeme ve značně turbulentní době – po všech směrech – si myslí stále více lidí. Patří mezi ně i prezident exekutorské komory české republiky Mgr. Jan Mlynarčík. „poslední dobou jsme byli svědky tolika změn, které byly nesystémové, nevyvážené, občas i mírně iracionální – ale především jich bylo příliš mnoho,“ říká o legislativních změnách v Čechii hlava profesního exekutorského cechu. A když to říká, nemyslí tím ovšem jen kontroverzní právní počin tzv. Milostivé léto. Zároveň ale šéf exekutorské komory varuje: soudní exekutoři dostávají za současnou práci peníze, které svou hodnotou odpovídají stavu před více jak 15 lety. Pokud se podle Mlynarčíka okamžitě nezlepší, může se podle něj stát, že všechna ta dlouho budovaná vymahatelnost práva v české republice přijde vniveč. „stát potřebuje stabilní exekuční prostředí, vymahatelnost práva, proto by se měl zasadit také o odpovídající nastavení exekučního tarifu,“ apeluje na tradičně liknavou českou politickou scénu hlava sboru českých exekutorů. Český stát podle Mlynarčíka akutně potřebuje nový exekuční řád, což už exekutorská komora dala opakovaně najevo.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Hovoříme s prezidentem Exekutorské komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem

Že žijeme ve značně turbulentní době – po všech směrech – si myslí stále více lidí. Patří mezi ně i prezident exekutorské komory české republiky Mgr. Jan Mlynarčík. „poslední dobou jsme byli svědky tolika změn, které byly nesystémové, nevyvážené, občas i mírně iracionální – ale především jich bylo příliš mnoho,“ říká o legislativních změnách v Čechii hlava profesního exekutorského cechu. A když to říká, nemyslí tím ovšem jen kontroverzní právní počin tzv. Milostivé léto. Zároveň ale šéf exekutorské komory varuje: soudní exekutoři dostávají za současnou práci peníze, které svou hodnotou odpovídají stavu před více jak 15 lety. Pokud se podle Mlynarčíka okamžitě nezlepší, může se podle něj stát, že všechna ta dlouho budovaná vymahatelnost práva v české republice přijde vniveč. „stát potřebuje stabilní exekuční prostředí, vymahatelnost práva, proto by se měl zasadit také o odpovídající nastavení exekučního tarifu,“ apeluje na tradičně liknavou českou politickou scénu hlava sboru českých exekutorů. Český stát podle Mlynarčíka akutně potřebuje nový exekuční řád, což už exekutorská komora dala opakovaně najevo.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies