Reklama

Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami leží království, ve kterém platí zákon, že letité dluhy nebudou za děti hradit dospělí, kteří se o ně kdysi více či méně dobře starali, ale samotné děti. Ty dnes většinou žijí v dětských domovech nebo jsou v pěstounské péči. Když trochu povyrostou a získají peníze třeba ze sirotčího důchodu, nebo ze stavebního spoření, které jim založí pěstouni, tak je dohoní exekuce. Jednoho rána se probudí a na účtu jim chybí peníze, protože musí začít splácet dluhy, o kterých léta nevěděly. Například za domovní odpad v rodinách, ve kterých kdysi žily, za poplatky v nemocnici, kde se léčily, za pokuty v autobusech a tramvajích, kde je chytil revizor, když jim rodiče nedali na cestu do školy peníze. A navíc samozřejmě hradí všechny další náklady, které za ta léta výrazně narostly.

S těmi odrostlejšími dětmi se mohou tyto dluhy táhnout léta. Když odejdou z dětského domova a najdou si práci, přijdou o velkou část své mzdy a platí a platí. Život se s nimi rozhodně nemazlí. Naštěstí zatím ještě nemusí platit za své kočárky, ve kterých je rodiče jako nemluvňata kdysi vozili. I když kdo ví!? Třeba to jednou nějakého zlého kouzelníka napadne.

O nelehké situaci dětí se před lety zcela náhodou dozvěděla jedna dobrá víla, která pracuje v advokátní kanceláři hlavního města výše zmíněného království, a začala je u soudů zadarmo zastupovat. Problém vešel v širší známost, chopila se jej média a lidé o něm začali více mluvit. I stalo se, že kdosi rozumný rozhodl, že letité dluhy za komunální odpad již děti platit nemusí. V oblasti místních poplatků za odpad se situace vyřešila tím, že v tomto království byla přijata novela zákona, která jasně řekla, že za děti v tomto případě platí rodiče. Navíc Ústavní soud v onom království konstatoval, že předchozí znění zákona bylo v rozporu s Ústavou, takže situace v oblasti místních poplatků se v podstatě tímto způsobem vyřešila. Exekucím a následným finančním ztrátám za další přestupky z dob jejich dětství se ale děti nevyhnou. Těch do 15 let věku je dnes ve zmíněném království v exekuci 2100 a do 18 let dokonce 6100. Tisíce dalších mladých lidí za sebou táhnou dluh z dětství dodnes.

Před časem neutěšená situace dětských dlužníků v tomto království zaujala také čtyři zákonodárce. Dali hlavy dohromady a navrhli, aby za dluhy vzniklé před 15. rokem dítěte nesli odpovědnost jeho zákonní zástupci, tedy dospěli. A rozhodli se také vyřešit dětem a mladým lidem nelehkou situaci i v případech, které již běží. O jejich návrhu má v brzké době jednat zákonodárný sbor. Další dobrou zprávou je, že navrhovanou změnu zákona v minulých dnech podpořil i ministerský předseda tohoto království a celá vláda.

Zdá se tedy, že vše je na dobré cestě a dopadlo tak, jak to v každé správné pohádce dopadnout má – dobro zvítězilo nad zlem. A co dál? Nakonec zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies