Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Opravdu chtějí politici přijmout mírné podmínky oddlužení, když se proti nim staví celá odborná veřejnost, starostové i občané?

25.01.2023

Hovoříme s jednatelkou firmy InsolCentrum, s.r.o.  JUDr. Jarmilou Veselou

PŘÍŠTÍ ROK NÁS ČEKÁ KROMĚ JINÝCH JOBOVEK I PŘIJETÍ Z BRUSELU NAŘÍZENÉ NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, KTERÁ MÁ MIMO JINÉ ZKRÁTIT DOBU POTŘEBNOU NA ODDLUŽENÍ CHRONICKÝCH NEPLATIČŮ Z PĚTI LET NA POUHÉ TŘI ROKY. I V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍ SE VLNOU INSOLVENCÍ, ZAVINĚNÉ VÁLKOU NA UKRAJINĚ A VLÁDOU NEZVLÁDNUTÉ INFLACE A CENY ENERGIÍ SE PROTI PODOBĚ TÉTO VLÁDOU PĚTIKOALICE PŘIPRAVENÉ PRÁVNÍ NORMY ZVEDLA NEOBVYKLE VYSOKÁ A JEDNOTNÁ VLNA KRITIKY. A TO NAPŘÍČ PRÁVNÍMI EXPERTY, STAROSTY I POUHÝMI OBČANY – TEDY VLASTNĚ CELOU SPOLEČNOSTÍ. NA TOTO I NA DALŠÍ RIZIKA ČASŮ, KTERÉ NA NÁS JEŠTĚ DOPADNOU, VARUJE JUDR. JARMILA VESELÁ, JEDNATELKA FIRMY INSOLCENTRUM. „LETOŠNÍ ROK LZE NAZVAT ROKEM KLIDU PŘED BOUŘÍ,“ ŘÍKÁ JUDR. VESELÁ, PODLE NÍŽ BUDE ROZDÍL MEZI VELMI STŘÍZLIVOU VARIANTOU USPOKOJENÍ VE VÝŠI 30 PROCENT OPROTI ODHADŮM SAMOTNÝCH EXPERTŮ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI VE VÝŠI MAXIMÁLNĚ ŠESTI PROCENT ZHRUBA 100 MILIARD KORUN. COŽ JE MIMOCHODEM CELÁ TŘETINA STÁTNÍHO DLUHU PRO PŘÍŠTÍ ROK, KTERÝ V PODLE MNOHÝCH EXPERTŮ SICE HISTORICKY JEDNÍM Z NEJHORŠÍCH V HISTORII, LEČ STÁLE JEŠTĚ OPTIMISTICKÉM STÁTNÍM ROZPOČTU PŘIPRAVIL ŠÉF FINANCÍ STANJURA (ODS). „TATO ZTRÁTA DOPADAJÍCÍ I NA STÁTNÍ ROZPOČET JE ZBYTEČNÁ,“ SOUDÍ JUDR. VESELÁ.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Hovoříme s jednatelkou firmy InsolCentrum, s.r.o.  JUDr. Jarmilou Veselou

PŘÍŠTÍ ROK NÁS ČEKÁ KROMĚ JINÝCH JOBOVEK I PŘIJETÍ Z BRUSELU NAŘÍZENÉ NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, KTERÁ MÁ MIMO JINÉ ZKRÁTIT DOBU POTŘEBNOU NA ODDLUŽENÍ CHRONICKÝCH NEPLATIČŮ Z PĚTI LET NA POUHÉ TŘI ROKY. I V SOUVISLOSTI S BLÍŽÍCÍ SE VLNOU INSOLVENCÍ, ZAVINĚNÉ VÁLKOU NA UKRAJINĚ A VLÁDOU NEZVLÁDNUTÉ INFLACE A CENY ENERGIÍ SE PROTI PODOBĚ TÉTO VLÁDOU PĚTIKOALICE PŘIPRAVENÉ PRÁVNÍ NORMY ZVEDLA NEOBVYKLE VYSOKÁ A JEDNOTNÁ VLNA KRITIKY. A TO NAPŘÍČ PRÁVNÍMI EXPERTY, STAROSTY I POUHÝMI OBČANY – TEDY VLASTNĚ CELOU SPOLEČNOSTÍ. NA TOTO I NA DALŠÍ RIZIKA ČASŮ, KTERÉ NA NÁS JEŠTĚ DOPADNOU, VARUJE JUDR. JARMILA VESELÁ, JEDNATELKA FIRMY INSOLCENTRUM. „LETOŠNÍ ROK LZE NAZVAT ROKEM KLIDU PŘED BOUŘÍ,“ ŘÍKÁ JUDR. VESELÁ, PODLE NÍŽ BUDE ROZDÍL MEZI VELMI STŘÍZLIVOU VARIANTOU USPOKOJENÍ VE VÝŠI 30 PROCENT OPROTI ODHADŮM SAMOTNÝCH EXPERTŮ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI VE VÝŠI MAXIMÁLNĚ ŠESTI PROCENT ZHRUBA 100 MILIARD KORUN. COŽ JE MIMOCHODEM CELÁ TŘETINA STÁTNÍHO DLUHU PRO PŘÍŠTÍ ROK, KTERÝ V PODLE MNOHÝCH EXPERTŮ SICE HISTORICKY JEDNÍM Z NEJHORŠÍCH V HISTORII, LEČ STÁLE JEŠTĚ OPTIMISTICKÉM STÁTNÍM ROZPOČTU PŘIPRAVIL ŠÉF FINANCÍ STANJURA (ODS). „TATO ZTRÁTA DOPADAJÍCÍ I NA STÁTNÍ ROZPOČET JE ZBYTEČNÁ,“ SOUDÍ JUDR. VESELÁ.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies