Odpovědnosti člena statutárního orgánu za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh bez odkladu

18.03.2022 Insolvence Placené

Hovoříme s advokátkou a daňovou poradkyní JUDr. Ing. Helenou Horovou LL.M z H.H. Legal a Společné kanceláře insolvenčních správců na téma odpovědnosti člena statutárního orgánu za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh bez odkladu

JEDNOU Z NEPŘÍJEMNÝCH POVINNOSTÍ- A TAKÉ ZÁKONNÝCH ODPOVĚDNOSTÍ – ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, JE PODAT INSOLVENČNÍ NÁVRH BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU. ZÁKONODÁRCE SICE PARAGRAF NAPSAL JEDNOZNAČNĚ, ALE ŠEDIVÁ JE TEORIE A ZELENÝ STROM PRAXE: V REÁLU DOTYČNÝ STATUTÁR PRAKTICKY VŽDY SUBJEKTIVNĚ ČELÍ TLAKU AKCIONÁŘŮ NEBO PARTNERŮ NEBO PROSTĚ JEN NECHCE PŘIJÍT O ODMĚNY ZA VÝKON SVÉ FUNKCE ČI SE BOJÍ VEŘEJNÉ OSTUDY A TAK PŘINEJMENŠÍM PODVĚDOMĚ TENTO KROK ODDALUJE. „POKUD STATUTÁRNÍ ORGÁN ŘÁDNĚ VYKONÁVÁ SVOJI ČINNOST, TAK MU MUSÍ BÝT ZNÁMA FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI,“ TVRDÍ JUDR. ING. HOROVÁ A DODÁVÁ: „DRTIVÁ VĚTŠINA KONKURSŮ KONČÍ PRO NEDOSTATEK MAJETKU. JE TO I PROTO, ŽE STATUTÁRNÍ ORGÁNY NEPODÁVAJÍ NÁVRHY VČAS A VĚŘITELÉ SI PŘED PODÁNÍM INSOLVENČNÍHO NÁVRHU PROVĚŘÍ MAJETKOVÉ POMĚRY DLUŽNÍKA A ZVÁŽÍ, ZDA SE JIM PŘI VÝŠI JEJICH POHLEDÁVKY VYPLATÍ NÁVRH PODAT.“ JUDR. HOROVÁ TAKÉ VARUJE PŘED TÍM, ŽE SE LETOS OBECNĚ OČEKÁVÁ NAVÝŠENÍ PŘÍPADŮ ÚPADKŮ KORPORACÍ V SOUVISLOSTI S DOPADY PANDEMIE COVID 19 SARS.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies