Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Odměna insolvenčního správce

21.05.2021

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný

Od října 2018 mám schválené oddlužení splátkovým kalendářem. Jeden z příbuzných se nyní nabídl, že by mi mohl poskytnout finanční prostředky na úhradu zbývající částky věřitelům, aby mohlo být insolvenční řízení ukončeno. Na můj dotaz, kolik zbývá věřitelům uhradit, mi můj insolvenční správce sdělil, že cca 500 tisíc korun. Tuto částku jsem správci v březnu 2021 zaslal, přičemž mi nyní bylo sděleno, že správce si z této částky zažádal o odměnu, takže věřitelům nebylo uhrazeno 100 % a řízení proto prozatím nemůže skončit. Má na toto správce právo?
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Na dotaz odpovídá insolvenční správce a advokát Mgr. Jan Koutný

Od října 2018 mám schválené oddlužení splátkovým kalendářem. Jeden z příbuzných se nyní nabídl, že by mi mohl poskytnout finanční prostředky na úhradu zbývající částky věřitelům, aby mohlo být insolvenční řízení ukončeno. Na můj dotaz, kolik zbývá věřitelům uhradit, mi můj insolvenční správce sdělil, že cca 500 tisíc korun. Tuto částku jsem správci v březnu 2021 zaslal, přičemž mi nyní bylo sděleno, že správce si z této částky zažádal o odměnu, takže věřitelům nebylo uhrazeno 100 % a řízení proto prozatím nemůže skončit. Má na toto správce právo?
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies