Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Od novely insolvenčního zákona poklesla očekávaná splácená částka u insolvencí téměř o polovinu

19.12.2022

Po třech letech od platnosti novely insolvenčního zákona došlo k poklesu průměrné částky očekávaného splacení dluhu téměř o polovinu. Zatímco dlužníci, kteří vstoupili do insolvence před novelou zákona v červenci 2019 spláceli věřitelům v průměru 55 procent svého dluhu, po novele začal předpokládaný splacený dluh klesa. Dlužníci, kteří jsou v insolvenci od července 2022, tak věřitelům zaplatí už jen necelou třetinu dluhu. Až se insolvence zkrátí na tři roky, nedostanou věřitelé ze svých pohledávek téměř nic.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Po třech letech od platnosti novely insolvenčního zákona došlo k poklesu průměrné částky očekávaného splacení dluhu téměř o polovinu. Zatímco dlužníci, kteří vstoupili do insolvence před novelou zákona v červenci 2019 spláceli věřitelům v průměru 55 procent svého dluhu, po novele začal předpokládaný splacený dluh klesa. Dlužníci, kteří jsou v insolvenci od července 2022, tak věřitelům zaplatí už jen necelou třetinu dluhu. Až se insolvence zkrátí na tři roky, nedostanou věřitelé ze svých pohledávek téměř nic.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies