Reklama

Od Covidu k válce

19.04.2022

EditorialZdarma

Cynici a fatalisté říkají, že všechno zlé je k něčemu dobré. Něco na tom asi bude. Konečně, „díky“ globální pandemii Covid 19 je třeba dnes vysoce pravděpodobné, že úřední a policejní blokády celých měst a krajů, ba dokonce i států daly šanci vyniknout e- dražbám a aukcím. Ne, že by tu s námi nebyly už před koronavirem, ale v souvislosti s uzavřením společnosti se e-dražby staly pro tento druh byznysu zcela klíčovými a nepostradatelnými. Uplynulé dva nelehké roky prostě potvrdily jejich opodstatnění a užitečnost a tak se zdá, že budoucnost světa dražeb a aukcí už patří jen těm elektronickým, uskutečňovaným díky moderním technologiím mnohdy i napříč celými kontinenty. Samozřejmě, ty klasické, které známe všichni a jež se prováděly už ve starověkém Babylóně před 2 500 roky, a jejichž vrchol byl mezi 18. a 19. stoletím, se sice budou asi dít i nadále, ale budou to spíše jen takové třešničky na dortu.

Zkušeností s nimi totiž mají překvapivě úplně všichni, se kterými jsme hovořili, a nebylo jich věru málo. Třeba generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám v rozhovoru prozradila, že navzdory Covidu se jejímu úřadu podařilo v minulém roce dosáhnout historicky druhého nejlepšího výsledku (co se týče příjmů do státního rozpočtu) v celé historii této instituce, když díky e-dražbám
prodal kromě diamantů a kryptoměn také řadu pozemků, ústavů a lázeňských domů, ale třeba i pavouků…

V tomto čísle také přinášíme materiál a informace z města, které jako vůbec první u nás začalo provádět dražby starých autovraků, zaclánějících na ulicích a chodnících. A máme zde rovněž rozhovor s člověkem (nebo úřadem) který s úspěchem prodal celý zámek- a propříště chce prodat i kus hranic. Přesněji řečeno, starých a dnes nepotřebných hraničních přechodů.

Velký prostor v tomto čísle věnujeme, z mnoha důvodů, také okolnostem krachu, resp. skončení činnosti ruské Sberbank, ve které mají v současnosti uloženy stovky a možná i tisíce klientů (hlavně obcí a krajských samospráv) desítky a stovky milionů nedobytných korun. Ty jim možná brzy budou citelně chybět v jejich rozpočtech natolik, že se kvůli tomu dostanou do insolvencí, popř. exekucí, anebo zkrachují. Každopádně, ukrajinskou krizí a vším, co s ní souvisí, budeme zabývat obšírněji v příštím čísle. Zaměříme se na důkladné zhodnocení všech jejich dopadů pro Českou republiku, včetně toho, jak se může dotknout statistik exekucí a osobních bankrotů, nebo vlny nových insolvencí.
A protože se má končit nějak positivně, doufám, že jste si všichni užili včerejší velikonoční pomlázku, mrskačku, vyšíbačku, šlahačku, dynovačku či šmigrust tak jak se patří. Že prostě páni své dámy pořádně omladili, aby se jich celý příští rok držela krása a zdraví, což je i v jejich vlastním zájmu. Těm všem i zbytku, který to nestihl, pak přeji krásné jaro.

Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies