Reklama

Vánoční přání

Rozhovor

JUDr. Miloslav Oliva

Proces dražeb je příliš složitý

a nákladný. Tento stav je dnes

již neudržitelný…

Naše téma

Radost z dárků může brzy vystřídat

starost jak úvěr včas splatit

Exekuce

Profesní komory vyzývají

nového premiéra ke schůzce

PF Daniela Ševčíka

Naše anketa

Insolvence v novém roce 2018

Rozhovor

Více si vyděláváme, ale i půjčujeme,

takže zadluženost českých domácností

stále roste

Ekonomika

Selhání finanční instituce (banky)

Výběr z judikatury

NS ČR – náhrada nákladů exekuce jako

pohledávka v insolvenčním řízení

Náš sloupek

Insolvenční poradna

V jaké podobě je možné předkládat formuláře

zpráv a jiných předepsaných podání?

Insolvenční poradna

Jak bude naloženo s částkou převyšující

výši nároku zajištěného věřitele?

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Průvodce EU po vlastním úpadku… XII.

Legislativa

Komentář k § 374a insolvenčního zákona

Legislativa

Přednostní pohledávky v oddlužení a jejich

uspokojování – co soudce, to názor…

Insolvence

Počet bankrotů obchodních společností

bude letos nejnižší za posledních 10 let

Ekonomika

Z nespolehlivých plátců DPH

se stávají nespolehlivé osoby

Insolvence

Podíl bankrotů na zaniklých obchodních

společnostech bude letos rekordně nízký

Ekonomika

Čím je firma větší, tím menší existuje

pravděpodobnost, že faktury zaplatí včas

Ekonomika

Nejlépe splácí své úvěry lidé v Praze,

nejhůře na Karlovarsku a na Ústecku

Ekonomika

Nezaměstnanost v listopadu klesla na 3,5 %

a zvýšil se počet volných pracovních míst

Ekonomika

Nejlepším českým exportérem podle

TOP Ratingu Bisnode je Škoda JS

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies