Reklama

Editorial

 

Rozhovor

Doc. ing. Luboš Smrčka, CSc.

Šlo o to zjistit, nakolik nové

právní prostředí ovlivnilo

efektivitu vymáhání pohledávek

 

Naše téma

Novela insolvenčního zákona

klepe na dveře

 

Exekuce

Nejvyšší soud ČR potvrdil, že

Krejčířova luxusní černošická

vila patří do exekuce

 

Vyjádření Exekutorské

komory ČR k případu bývalého

exekutora Mgr. Čeňka Bělasty

 

Naše anketa

Jak se připravujeme na novelu?

 

Rozhovor

Stále existují i takoví dlužníci,

kteří jsou zodpovědní a snaží se

svou situaci řešit

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k námitkám proti

osvobození dlužníka od placení

dluhů po splnění oddlužení

 

Insolvenční poradna

Bylo mi povoleno oddlužení a řádně

splácím. Insolvenční správce chce

přesto prodat můj dům…

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Legislativa

Novela insolvenčního zákona (4)

 

Insolvence

Nové kroky insolvenčního správce

při přiznávání hlasovacího práva

věřitelům v reorganizaci a konkurzu

od 1. 7. 2017?

 

Úvaha

Průvodce EU po jejím úpadku VI.

 

Insolvence

Konference Insolvence 2017, zaměřená

na insolvenřní právo, se i letos vydařila

 

Ekonomika

Obce v loňském roce zvýšily přebytek

hospodaření z 10 na 27 miliard korun

 

Průzkum

Polovina občanů netuší, že zamlčení

dluhů může být úvěrový podvod…

 

Legislativa

Komentář k § 141 insolvenčního

zákona

 

Insolvence  

V květnu bylo vyhlášeno nejméně

bankrotů obchodních společností

od roku 2008…

 

Ekonomika

Lidé v České republice dluží

více než dva biliony korun…

 

Ekonomika

CRIF spustil v květnu nový Registr

platebních informací, začíná

s poskytovateli mikropůjček

 

Ekonomika

Míra nezaměstnanosti poklesla na

4,1 %, je nejnižší od května 2008

 

Ekonomika

V ČR přibylo 1 400 společností a více

než 1 500 fyzických osob podnikatelů

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies