Reklama

Obsah

22.09.2017 Obsah Zdarma

Editorial

 

Rozhovor

Ing. Lee Louda

Dnes je OKD na provozní úrovni

zisková firma, což je dobrý předpoklad

pro pokračování reorganizace

 

Naše téma

Obálek s fialovým pruhem se

dlužníci ani věřitelé bát nemusí

 

Exekuce

Muž v Plzni střílel na exekutory,

jednoho zranil…

 

Naše anketa

Kdo prodává více nemovitostí?

 

Výběr z judikatury

VS Praha – úročení zajištěné

pohledávky v oddlužení

 

Rozhovor

Odpovědnost za dluhy zemřelého

je velké téma. Dědici za ně

odpovídají neomezeně v celé výši

 

Legislativa

Novela insolvenčního zákona (7)

 

Legislativa

Insolvenční správci po novele

2017 – osobně, či v zastoupení?

 

Úvaha

Průvodce EU po vlastním úpadku… IX.

 

Náš sloupek

 

Rozhovor

Oceňování movitého majetku, malé

dilema v cestě k jeho reálným hodnotám

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Legislativa

Komentář k § 3 insolvenčního zákona

 

Legislativa

Vlastníkům bytů již budou moci být hrazeny

pohledávky po jejich sousedech dlužnících

 

Insolvence

Počty návrhů na bankrot zůstaly v srpnu

ve všech kategoriích nižší než obvykle

 

Ekonomika

Objem dluhu obyvatel se ve druhém

čtvrtletí meziročně zvýšil o 169 miliard

 

Ekonomika

Nejvíce nespolehlivých plátců DPH

je mezi čtyři roky starými firmami

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies