Reklama

» 3 Editorial

 

» 4 Rozhovor

JUDr. Jarmila Veselá

Podnikatelské insolvence selhávají

v tom hlavním – ve spravedlivém

uspokojování věřitelů

 

» 7 Naše téma

Češi neplatí své dluhy a počet

exekucí roste. Podaří se zpomalit,

nebo zastavit tento trend?

 

» 10 Exekuce

Exekutorská komora varuje

veřejnost před podvodnými e-maily

 

Prohlášení prezídia EK ČR

k výhružkám střelbou v Kobylisích

 

» 12 Naše anketa

Roste počet povinných, kteří nesplácejí?

 

» 13 Ekonomika

  1. Garanční systém finančního trhu

 

» 16 Rozhovor

Exekutoři dělají úplně stejnou práci

jako Celní správa ČR, nebo finanční

úřady

 

» 19 Výběr z judikatury

NS ČR – zánik zjištěné pohledávky

 

» 20 Náš sloupek

 

» 20 Legislativa

Novela insolvenčního zákona (8)

 

» 21 Rozhovor

Zajišťovací příkaz: Nástroj

efektivního výběru daní, který

firmy často kritizují

 

»24 Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

 

» 26 Úvaha

Průvodce EU po vlastním úpadku… XI.

 

» 28 Insolvence

Proč by měly být odlišné podmínky

pro výkon činnosti pro VOS a FO?

 

» 29 Insolvence

Říjnové stanovisko Unie spolků

insolvenčních správců

 

» 32 Insolvence

Restrukturalizace: Vzestupy a pády

 

» 33 Legislativa

Komentář k § 190 insolvenčního zákona

 

» 34 Legislativa

Vzory rozhodčího řízení – tuzemské

řízení, obchodní spory

 

» 35 Insolvence

V říjnu zbankrotovalo 78 obchodních

společností a 478 podnikatelů.

Osobních bankrotů bylo 998

 

» 36 Ekonomika

Počet nových společností vzrostl

meziročně o pětinu. Roste zájem

o kvalifikované obory

 

» 37 Ekonomika

Podíl dospělých občanů v registrech

SOLUS je dnes nejnižší od roku 2011

 

» 37 Ekonomika

Letos by mělo vzniknout nejvíce firem

v historii České republiky – přes 30 tisíc

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies