OBSAH

2021-08-20 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial

 

Rozhovor

Radek Laštovička

Posláním inkasních agentur není

trumfnout exekutory nebo správce

 

Naše téma

Promíjení starých dluhů. Politikum

před volbami, nebo skutečná pomoc?

 

Exekuce

Sbírka uspořádaná EK ČR vynesla

během dvou týdnů 714 000 Kč

 

Reakce EK ČR na tvrzení

obsažená v článku

 

Rozhovor

Petra Štěpánová

Letos se počet ohrožených firem

a zaměstnanců dál zvyšuje

 

Výběr z judikatury

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky

č. j. 29 Icdo 50/2019-151 ze dne 31. 3. 2021

 

Insolvenční poradna

Podal jsem tedy žalobu a nyní jsme po jednání

se správcem dospěli k určitému kompromisu

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Rozhovor

Mgr. Jan Kozák

Měl jsem možnost poznat

práci justice „z druhé strany“

 

Esej

Za zrcadlem poosmé…

 

Rozhovor

Mgr. Jan Mynarčík

Milostivé léto zasahuje zásadním

způsobem do veřejných rozpočtů

 

Rozhovor

Mgr. Bc. Milan Horák

Výhody a nevýhody poslední, na

první pohled nevýznamné novely

 

Insolvence

Navzdory pandemii je nyní

insolvenčních návrhů méně

 

Insolvence

Počet bankrotů se v červenci výrazně

snížil. Mezi firmami však vzrostl počet

insolvenčních návrhů

 

Insolvence

Pozor na započítávání kauce oproti

nájmu, může to být trestný čin

 

Ekonomika

Nejslabší červenec za pět let, v České

republice začalo podnikat 3 893 osob

 

Ekonomika

Vklady obyvatel rostou výrazně

pomaleji než úvěry: hmatatelné

potvrzení důvěry je na světě

 

Ekonomika

V České republice klesl počet plátců

DPH. Mohou za to hlavně živnostníci

 

Ekonomika

Finanční výkazy za rok 2020 stále

nezveřejnilo 85 % firem

 

Ekonomika

Podle srpnového odhadu ekonomů bank

poroste česká ekonomika letos o 3,4 %

a příští rok o 4,5 %

 

Ekonomika

Nezaměstnanost zůstala v červenci

na 3,7 %, počet uchazečů klesl

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno