Reklama

Editorial
 
Rozhovor
Radek Laštovička
Posláním inkasních agentur není
trumfnout exekutory nebo správce
 
Naše téma
Promíjení starých dluhů. Politikum
před volbami, nebo skutečná pomoc?
 
Exekuce
Sbírka uspořádaná EK ČR vynesla
během dvou týdnů 714 000 Kč
 
Reakce EK ČR na tvrzení
obsažená v článku
 
Rozhovor
Petra Štěpánová
Letos se počet ohrožených firem
a zaměstnanců dál zvyšuje
 
Výběr z judikatury
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky
č. j. 29 Icdo 50/2019-151 ze dne 31. 3. 2021
 
Insolvenční poradna
Podal jsem tedy žalobu a nyní jsme po jednání
se správcem dospěli k určitému kompromisu
 
Insolvence
Věřitel a insolvenční řízení
 
Rozhovor
Mgr. Jan Kozák
Měl jsem možnost poznat
práci justice „z druhé strany“
 
Esej
Za zrcadlem poosmé…
 
Rozhovor
Mgr. Jan Mynarčík
Milostivé léto zasahuje zásadním
způsobem do veřejných rozpočtů
 
Rozhovor
Mgr. Bc. Milan Horák
Výhody a nevýhody poslední, na
první pohled nevýznamné novely
 
Insolvence
Navzdory pandemii je nyní
insolvenčních návrhů méně
 
Insolvence
Počet bankrotů se v červenci výrazně
snížil. Mezi firmami však vzrostl počet
insolvenčních návrhů
 
Insolvence
Pozor na započítávání kauce oproti
nájmu, může to být trestný čin
 
Ekonomika
Nejslabší červenec za pět let, v České
republice začalo podnikat 3 893 osob
 
Ekonomika
Vklady obyvatel rostou výrazně
pomaleji než úvěry: hmatatelné
potvrzení důvěry je na světě
 
Ekonomika
V České republice klesl počet plátců
DPH. Mohou za to hlavně živnostníci
 
Ekonomika
Finanční výkazy za rok 2020 stále
nezveřejnilo 85 % firem
 
Ekonomika
Podle srpnového odhadu ekonomů bank
poroste česká ekonomika letos o 3,4 %
a příští rok o 4,5 %
 
Ekonomika
Nezaměstnanost zůstala v červenci
na 3,7 %, počet uchazečů klesl

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies