Reklama

Obsah

21.05.2021 Obsah Zdarma

Editorial
 
Rozhovor
JUDr. Pavel Staněk, MBA
Většina Čechů je proti
dalším úlevám dlužníkům
 
Naše téma
Svaz měst a obcí je znepokojen
zkrácením délky doby oddlužení
z pěti na tři roky
 
Insolvence
Zadlužená rodina podala za osm
let téměř dvě stě podání k soudu
 
Exekuce
Sněm soudních exekutorů
zvolil nové prezídium
 
Schválená novela exekučního
řádu neřeší zásadní problémy
 
Naše anketa
Roste, nebo klesá počet insolvencí?
 
Výběr z judikatury
NS ČR – k aktivní legitimaci dlužníka
podat žalobu na určení popřené pohledávky
 
Rozhovor
Specifickým rysem kauzy H-Systém
je, že ji neobjasníte žádnému cizinci
 
Insolvenční poradna
Odměna insolvenčního správce
 
Insolvenční poradna
Jaké změny v postavení členů statutárního
orgánu obchodní korporace v úpadku
přinesla poslední takzvaná velká novela
zákona o obchodních korporacích?
 
Esej
Za zrcadlem popáté…
 
Ekonomika
Úspěšnost vymáhání pohledávek klesá
 
Ekonomika
Mají se české pivovary kvůli kauze
Vrbětice obávat vlny krachů?
 
Ekonomika
Nejčastějšími zahraničními majiteli
firem v České republice jsou Rusové
 
Ekonomika
Dotace na podporu zaměstnanosti využilo
42 tisíc společností a 13 tisíc podnikatelů
 
Justice
Peníze z prodeje majetku ve výlučném
vlastnictví mohou spadnout do společného
jmění manželů
 
Ekonomika
Obce zvládly i v uplynulém roce hospodařit
s přebytkem, investice byly nejvyšší v historii
 
Insolvence
V negativním registru SOLUS
je celkem 490 tisíc spotřebitelů
 
Ekonomika
V prvním čtvrtletí vzniklo nejvíce firem za
poslední dva roky, v březnu nejvíce za čtyři roky
 
Ekonomika
V prvním čtvrtletí přerušilo podnikání
43 667 živnostníků, o 23 % více než loni
 
Insolvence
Počet bankrotů firem, podnikatelů
i osobních bankrotů se v dubnu snížil
 
Justice
Advokátní úschova peněz při převodu
nemovitosti chrání kupujícího i prodávajícího
 
Ekonomika
V dubnu začalo v Česku podnikat
4 732 lidí, nejméně od začátku roku
 
Ekonomika
Krizové ošetřovné: nově ho mohou čerpat
i příbuzní žijící mimo společnou domácnost
 
Ekonomika
Z daňových rájů letos odešlo dalších 88 firem
 
Ekonomika
Ženy v České republice vlastní celkem
148 tisíc společností
 
Ekonomika
Nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %
 
Ekonomika
V 90 % firem mají alespoň jednu ženu
ve vrcholovém managementu

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies