Reklama

Editorial
 
Rozhovor
Mgr. Jan Mlynarčík
Je třeba, aby stát jasně deklaroval,
že mu záleží na vymahatelnosti práva
 
Naše téma
Od července mohou samoživitelé
žádat o náhradní výživné
 
Exekuce
Exekutorská komora: Schválená
novela exekuční prostředí příliš
nezlepší
 
Reakce EK ČR k exekucím
obyvatel zasažených tornádem
 
Naše anketa
Zákon o veřejných dražbách
 
Výběr z judikatury
Problematika exekuce na majetek
druhého z manželů, který nabyl před
vznikem manželství
 
Rozhovor
Elektronické aukce – světlé zítřky
českých aukcí?
 
Právo
Srážková daň z podílu na likvidačním
zůstatku vypláceného nerezidentnímu
poplatníkovi
 
Insolvence
Přechod družstevního podílu v insolvenčním
řízení v návaznosti na novelu zákona
o obchodních korporacích
 
Finance
Revolut – pozor na něj při exekucích!
 
Rozhovor
Mgr. Petr Sprinz
Institut smluvní pokuty patří mezi
klíčové části jakékoliv smlouvy
 
Finance
Bitcoin – zlatá bonanza, nebo jen humbuk?
Kdo chce, může si je u nás již vydražit…
 
Insolvence
Věřitel a insolvenční řízení
 
Esej
Za zrcadlem posedmé
 
Rozhovor
Docent Marek Kapička
Nevyhnutelně nás čekají problémy
důchodového systému
 
Exekuce
Poslanci schválili novelu exekučního
řádu se senátními úpravami
 
Ekonomika
V prvním pololetí přerušilo svoji živnost
56 tisíc podnikatelů, nejvíce od roku 2017
 
Insolvence
V pololetí bylo vyhlášeno nejvíce
firemních bankrotů za čtyři roky
 
Insolvence
První pololetí přineslo navzdory pandemii
méně nových insolvenčních návrhů než loni
 
Ekonomika
Živnostníci mají u finančních institucí
v Česku půjčeno 116 miliard korun
 
Ekonomika
Vklady obyvatel jsou opět o něco blíže hranici
tří bilionů korun, u firem stouply mnohem rychleji
 
Justice
Nejlepší podnikoví právníci budou letos
oceněni 30. září v Praze
 
Ekonomika
Studenti a prázdninové brigády, nebo
podnikání: Jaké povinnosti vůči ČSSZ mají?
 
Ekonomika
Počet nových firem v pohostinství
se v prvním pololetí snížil o pětinu
 
Justice
UPP ČR povede nový Výkonný výbor
 
Ekonomika
Úřad práce pomáhá osobám se
zdravotním postižením získat práci
 
Ekonomika
 Dun & Bradstreet a Czech TOP 100:
Nejstabilnější firmou v ČR je SWS
 
Justice
Česká justice může v následujících čtyřech
letech nakupovat české osobní automobily
 
Ekonomika
Nezaměstnanost v červnu klesla na 3,8 %

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies