Reklama

OBSAH

20.10.2017 Obsah Zdarma

» 3 Editorial

 

» 4 Rozhovor

JUDr. Pavel Berger

Novela insolvenčního zákona

přinesla mnoho změn všem

účastníkům insolvenčního řízení

 

» 7 Naše téma

Zákon má jen zpřísnit

povinností a sankce. Pracovní

podmínky znalců však nezlepší…

 

» 15 Exekuce

Šéfka exekutorů musí zaplatit

pokutu ve výši padesát tisíc korun

 

» 16 Naše anketa

Starobní důchodci v ohrožení

 

» 18 Výběr z judikatury

NS ČR – k některým aspektům

popření a uspokojení zajištěného

věřitele v oddlužení

 

» 19 Náš sloupek???

 

» 20 Rozhovor

Dražební babí léto, aneb současný

stav našeho dražebního trhu

 

» 23 Insolvenční poradna

K úhradě mé mzdy, kterou mi

zaměstnavatel, nacházející

se v konkurzu, nevyplatil,

dojde pouze v částečné výši…

 

» 24 Insolvence

„Bezdomovci“ mezi majiteli a statutáry

firem dnes představují zvýšené riziko

 

» 26 Dražby

Dražební společnost Prokonzulta

už není jen dražební společnost…

 

» 26 Legislativa

Novela insolvenčního zákona (8)

 

 

» 27 Úvaha

Průvodce EU po vlastním úpadku… X.

 

»29 Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

» 30 Legislativa

Komentář k § 192 insolvenčního zákona

 

» 32 Legislativa

Srážky z příjmů podnikatelů

v oddlužení – co soudce, to názor

 

» 36 Insolvence

Počet osobních bankrotů byl

nejnižší za posledních šest let

 

» 37 Ekonomika

České domácnosti splácejí své závazky

jako druhé nejlepší v rámci celé EU

 

» 38 Legislativa

Nová legislativa nedovoluje přežít

pochybným poskytovatelům půjček

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies