Obsah

2021-04-23 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial

 

Rozhovor

Ing. Patrik Nacher

Nejdůležitější je vyřešit

nakumulované exekuce z minulosti

 

Naše téma

U většiny cestovních kanceláří došlo

k poklesu tržeb o 50 až 90 procent

 

Exekuce

Exekutorská komora je zklamána

ze znovuzavedení moratoria

 

Další omezení exekucí může

výrazně poškodit věřitele i dlužníky

 

Tři otázky

Pro Mgr. Jana Mlynarčíka

 

Naše anketa

V České republice za rok koronakrize

ubylo právnických subjektů

 

Rozhovor

Mgr. Petr Sprinz

Přeshraniční insolvenční řízení

– oproti západu máme co dohánět

 

Výběr z judikatury

Usnesení Nejvyššího soudu ČR  č. j.  29

NSČR 114/2019-B-45 ze dne 16. 12. 2020

 

Rozhovor

Mgr. Ing. Jiří Rahm

K chystané novelizaci občanského

zákoníku a vymáhání dluhů dětí

 

Insolvenční poradna

Mám schváleno oddlužení. Rád

bych přešel na paušální daň

 

Insolvenční poradna

Je kupní smlouva neplatná?

 

Insolvence

Hojně diskutovaná novela insolvenčního

zákona. V jakém stádiu schvalovacího

procesu se nachází?

 

Dražby

Zpeněžování nemovitostí dražbou,

mimo dražbu nebo aukcí

 

Legislativa

Právo účastníků řízení vyjádřit se

k zamýšlenému přenosu příslušnosti

opatrovnického soudu

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Esej

Za zrcadlem počtvrté…

 

Ekonomika

Banky po úvěrovém moratoriu kladně vyřídily

77 % žádostí, pomohou s investičními úvěry

 

Insolvence

Nových insolvenčních návrhů bylo v prvním

čtvrtletí o čtvrtinu méně než před rokem

 

Ekonomika

Firmy a živnostníci mají stále větší

problémy se splácením svých úvěrů

 

Ekonomika

V únoru vzniklo nejvíce společností

od začátku koronavirové pandemie

 

Insolvence

Ukončování státních podpor a moratorií

výrazně zvýší počet insolvencí firem

 

Insolvence

V březnu bylo počtvrté během šesti měsíců

podáno více než 100 návrhů na bankrot firem

 

Ekonomika

Na každých 1 000 obyvatel připadá

skoro 49 firem, v Praze to je 172

 

Ekonomika

Novela zákona o ČNB pomůže zvýšit

stabilitu bankovního a hypotečního trhu

 

Insolvence

Nový interaktivní formulář “Přihláška pohledávky“

významně zjednoduší proces insolvenčních řízení

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,2 %

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno