Reklama

Editorial
 
Rozhovor
Ing. Patrik Nacher
Nejdůležitější je vyřešit
nakumulované exekuce z minulosti
 
Naše téma
U většiny cestovních kanceláří došlo
k poklesu tržeb o 50 až 90 procent
 
Exekuce
Exekutorská komora je zklamána
ze znovuzavedení moratoria
 
Další omezení exekucí může
výrazně poškodit věřitele i dlužníky
 
Tři otázky
Pro Mgr. Jana Mlynarčíka
 
Naše anketa
V České republice za rok koronakrize
ubylo právnických subjektů
 
Rozhovor
Mgr. Petr Sprinz
Přeshraniční insolvenční řízení
– oproti západu máme co dohánět
 
Výběr z judikatury
Usnesení Nejvyššího soudu ČR  č. j.  29
NSČR 114/2019-B-45 ze dne 16. 12. 2020
 
Rozhovor
Mgr. Ing. Jiří Rahm
K chystané novelizaci občanského
zákoníku a vymáhání dluhů dětí
 
Insolvenční poradna
Mám schváleno oddlužení. Rád
bych přešel na paušální daň
 
Insolvenční poradna
Je kupní smlouva neplatná?
 
Insolvence
Hojně diskutovaná novela insolvenčního
zákona. V jakém stádiu schvalovacího
procesu se nachází?
 
Dražby
Zpeněžování nemovitostí dražbou,
mimo dražbu nebo aukcí
 
Legislativa
Právo účastníků řízení vyjádřit se
k zamýšlenému přenosu příslušnosti
opatrovnického soudu
 
Insolvence
Věřitel a insolvenční řízení
 
Esej
Za zrcadlem počtvrté…
 
Ekonomika
Banky po úvěrovém moratoriu kladně vyřídily
77 % žádostí, pomohou s investičními úvěry
 
Insolvence
Nových insolvenčních návrhů bylo v prvním
čtvrtletí o čtvrtinu méně než před rokem
 
Ekonomika
Firmy a živnostníci mají stále větší
problémy se splácením svých úvěrů
 
Ekonomika
V únoru vzniklo nejvíce společností
od začátku koronavirové pandemie
 
Insolvence
Ukončování státních podpor a moratorií
výrazně zvýší počet insolvencí firem
 
Insolvence
V březnu bylo počtvrté během šesti měsíců
podáno více než 100 návrhů na bankrot firem
 
Ekonomika
Na každých 1 000 obyvatel připadá
skoro 49 firem, v Praze to je 172
 
Ekonomika
Novela zákona o ČNB pomůže zvýšit
stabilitu bankovního a hypotečního trhu
 
Insolvence
Nový interaktivní formulář “Přihláška pohledávky“
významně zjednoduší proces insolvenčních řízení
 
Ekonomika
Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,2 %

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies