OBSAH

2021-03-19 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial

 

Rozhovor

JUDr. Petr Kocián

Každé omezení exekucí

vždy nějakým způsobem

způsobí snížení vymahatelnosti

 

Naše téma

Hromadné oddlužování

bez přesných dat

se může vymstít

 

Exekuce

Počet nových exekucí meziročně

poklesl o 25 procent

 

Komora vyzývá vládu, aby návrh

novely exekučního řádu stáhla

 

Exekutorskou komoru ČR povede

Mgr. Jan Mlynarčík

 

Naše anketa

Kauza insolvence Arca Investments a. s.

 

 Insolvence

Po sportu konkurz – taková

je budoucnost vrcholového

motosportu v Brně

 

Rozhovor

Může trvat roky, než investoři

do směnek Arcy dostanou

něco ze svých peněz zpět

 

Výběr z judikatury

NS ČR – k neúčinnosti

právního jednání dlužníka

 

Insolvenční poradna

Jaké povinnosti má zaměstnavatel

v případě, že jeho zaměstnanec je

v insolvenci?

 

Rozhovor

Historicky cenná Schichtova vila byla

konečně prodána v elektronické aukci

 

Dražby

Cílem dražebníků je maximální

oddlužení dlužníků a uspokojení věřitelů

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Ekonomika

Dluhy Čechie budou dražší. Na

vině je strach z rostoucí inflace.

 

Esej

Za zrcadlem potřetí

 

Insolvence

Co se děje s bankroty?

 

Ekonomika

Češi si v pandemii berou méně úvěrů

na spotřebu, zároveň je hůře splácí

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v ČR v únoru

zůstala na lednových 4,3 %

 

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno