Reklama

Editorial
 
Rozhovor
Filip Hanzlík
Loňský rok znamenal
pro banky velké,
až revoluční změny
 
Rozhovor
Současná krize může
rozložit společnost
a ohrozit i principy
demokracie
 
Naše téma
Chráněný účet

Exekuce
Počet nově zahájených
exekucí klesl v roce
2020 téměř o pětinu
 
Exekutorská komora
vítá návrh na zavedení
místní příslušnosti

Drobní věřitelé
se stávají dlužníky,
varuje EK ČR
 
Návrh na zastavení
vybraných exekucí
trpí systémovými
nedostatky
 
Naše anketa
Ohodnocení insolvenčních správců
 
Rozhovor
Doby, kdy náš pracovní
trh trápil nedostatek
zaměstnanců, jsou
kvůli covidu pryč
 
Výběr z judikatury
Rozhodnutí NS ČR ve věci vztahu
společného jmění manželů a exekuce.
 
Insolvenční poradna
Jaké jsou v oddlužení možnosti
převolení insolvenčního správce?
 
Legislativa
Platba na dítě umístěné do ústavní,
nebo ochranné výchovy a její
uplatnění v insolvenci
 
Dražby
Vrátí se někdy klasické kamenné
dražby, anebo jim již navždy odzvonilo?
 
Esej
Za zrcadlem podruhé…
 
Insolvence
Věřitel a insolvenční řízení
 
Insolvence
Jak se dělá insolvence?
 
Insolvence
Počet osob zapsaných v negativním
registru SOLUS v loňském roce
významně poklesl
 
Ekonomika
Realita Brexitu: Počet firem z Británie
v České republice klesá, majetek roste
 
Ekonomika
V loňském roce zaniklo nejvíce
společností v historii České republiky
 
Ekonomika
V lednu bylo dvakrát více bankrotů
obchodních společností než v prosinci
 
Ekonomika
Počet přerušených živností
v lednu skokově vzrostl
 
Recenze
Insolvenční řízení v kontextu
mezinárodního práva soukromého.
 
Ekonomika
Loni vzniklo v ČR nejméně
firem za posledních pět let
 
Ekonomika
V lednu vzrostla nezaměstnanost
i počet volných pracovních míst
 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies