OBSAH

2020-11-20 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial

Rozhovor

Mgr. Renáta Maixnerová

Insolvencím bych přála delší

klidné období bez zásadních novel

Naše téma

Novela zákona

o obchodních korporacích

Exekuce

Moratorium bude mít negativní

vliv na vymahatelnost práva

Nález Ústavního soudu ČR

sp. Zn. III. Ús 1231/20

Počet osob v exekuci meziročně

klesl o 50 tisíc

EK ČR se ohrazuje proti

šíření nebezpečných hoaxů

Exekutorská komora spustila

nový portál dražeb

Naše anketa

Dražebníci a pokračující pandemie

Výběr z judikatury

Rozhodnutí NS ČR ve věci problematiky

přípustnosti odvolání proti rozhodnutí

o schválení oddlužení dlužníka

Rozhovor

Dražby jsou stále nejtransparentnější

forma prodeje

Rozhovor

Neustálé změny na poli legislativy

významně nahrávají dlužníkům

Justice

AK ŽIŽLAVSKÝ získala ocenění

Právnická firma roku 2020

Insolvence

Náleží insolvenčnímu správci odměna

podle počtu přezkoumaných přihlášek,

nebo podle počtu přihlášených věřitelů?

Insolvenční poradna

Vztahuje se na družstevní byt

ochrana obydlí?

Konkurz

Je Mladá fronta na prodej?

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Esej

Nastavené zrcadlo XI.

Ekonomika

Počet nových firem je letos

nejnižší za poslední čtyři roky

Insolvence

Firmy se připravují na insolvence

– statutár musí reagovat včas

Insolvence

Počet návrhů na firemní

bankrot výrazně roste

Ekonomika

V ČR je 24 tisíc firem a podnikatelů,

kteří nespolehlivě platí DPH

Ekonomika

Lidé během nouzového stavu

přestali zakládat živnosti

Insolvence

Ze zkrácení oddlužení budou těžit dlužníci

v aktivním věku, kteří se splácení vyhýbají

Ekonomika

Neúspěšní živnostníci končí. Jejich

místa rychle zaplňují noví podnikatelé

Ekonomika

Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,7 %

Exekuce

Další plošné omezení exekucí může

ohrozit malé věřitele a zdražit služby

 

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno